Archiv dokumentů

Veřejná nabídka pozemků určených k převodu v katastru Oselce, Kotouň
Veřejná nabídka pozemků určených k převodu oprávněným osobám a právním zástupcům podle zákona č. 229/1991 Sb.
Min.doba zveřejnění od 5.11.2018 do 5.12.2018
Velkoobjemový odpad 3.11.2018
Aktuální do 3.11.2018
Doručování zásilek osobám s trvalým pobytem na ohlašovně OÚ Oselce
Min.doba zveřejnění od 10.10.2018 do 26.10.2018
Výsledky voleb do zastupitelstva 2018
Min.doba zveřejnění od 10.10.2018 do 26.10.2018
Rozpočtové opatření č.1/2018 - Svazek obcí PJ Štěnovice
Min.doba zveřejnění od 17.10.2018 do 17.11.2018
Oznámení o době a místě konání voleb do Zastupitelstva obce Oselce konaných 5. - 6. 10. 2018
Oznámení o době a místě konání voleb do Zastupitelstva obce Oselce podle § 29 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů
Min.doba zveřejnění od 20.09.2018 do 6.10.2018
Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Oselce 27.9.2018
Obec Oselce zveřejňuje pozvánku na ZO které se koná 27.9.2017
Min.doba zveřejnění od 19.9.2018 do 27.9.2018
Veřejná vyhláška č.j.: RR/3921/18
o vydání Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje
Min.doba zveřejnění od 14.09.2018 do 14.10.2018
Veřejná vyhláška č.j.: PK-RR/3651/18
Veřejná vyhláška o veřejném projednání návrhu aktualizace č.4 Zásad územního rozvoje PK a Vyhodnocení vlivů Aktualizace č.4 Zásad územního rozvoje PK na udržitelný rozvoj území
Min.doba zveřejnění od 31.08.2018 do 8.9.2018
Jmenování zapisovatele pro volby 5. a 6. 10. 2018
Jmenování zapisovatele pro volby do zastupitelstev obcí ve dnech 5. a 6. 10. 2018
Min.doba zveřejnění od 24.08.2018 do 6.10.2018
Návrh Územního plánu Oselce
Min.doba zveřejnění od 23.08.2018 do 23.09.2018
Oznámení o místě a počtu volebních okrsků pro volby 5. a 6. 10. 2018
Oznámení o místě a počtu volebních okrsků pro volby do zastupitelstev obcí ve dnech 5. a 6. 10. 2018
Min.doba zveřejnění od 21.08.2018 do 6.10.2018
Veřejná vyhláška - převzetí písemnosti ze dne 1.8.2018
Veřejná vyhláška o možnosti převzetí písemnosti
Min.doba zveřejnění od 01.08.2018 do 16.08.2018
Počet volebních obvodů, počet členů zastupitelstva a počty podpisů pro petice pro volby ve dnech 5. a 6. 10. 2018
Počet volebních obvodů, počet členů zastupitelstva a počty podpisů pro petice pro volby do zastupitelstev obcí ve dnech 5. a 6. 10. 2018
Min.doba zveřejnění od 14.07.2018 do 6.10.2018
Stanovení minimálního počtu členů OVK pro volby ve dnech 5. a 6. 10. 2018
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volby do zastupitelstev obcí ve dnech 5. a 6. 10. 2018
Min.doba zveřejnění od 06.07.2018 do 6.10.2018
Záměr nakládání s majetkem obce
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 12.06.2018 do 27.06.2018
Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Oselce 27.6.2018
Obec Oselce zveřejňuje pozvánku na ZO které se koná 27.6.2018
Min.doba zveřejnění od 21.6.2018 do 27.6.2018
Závěrečný účet DSO 2017
Závěrečný účtet Svazku obcí okresu Plzeň - jih pro odpadové hospodářství 2017
Min.doba zveřejnění od 01.06.2018 do 30.06.2018
Návrh Závěrečného účtu 2017
Návrh Závěrečného účtu Obce Oselce za rok 2017
Min.doba zveřejnění od 28.05.2018 do 13.06.2018
Závěrečný účet DSO Mikroregion Nepomucko 2017
Závěrečný účet DSO Mikroregion Nepomucko za rok 2017
Min.doba zveřejnění od 28.05.2018 do 13.06.2018
Rozpočet DSO na rok 2018 a Střednědobý výhled DSO na roky 2019 - 2021
Rozpočet Svazku obcí okresu Plzeň - jih pro odpadové hospodářství na rok 2018 a Střednědobý výhled Svazku obcí okresu Plzeň - jih pro odpadové hospodářství na roky 2019 - 20121
Min.doba zveřejnění od 28.05.2018 do 13.06.2018
Veřejná vyhláška č.j.: 973399/18/2300-11460-401159
Informace k dani z nemovittých věcí na rok 2018
Min.doba zveřejnění od 26.04.2018 do 28.05.2018
Svazek obcí okresu Plzeň - jih pro odpadové hospodářství za r. 2017
Svazek obcí okresu Plzeň - jih pro odpadové hospodářství zveřejňuje dokumenty o hospodaření za rok 2017
Min.doba zveřejnění od 20.04.2018 do 06.05.2018
Návrh rozpočtu 2018 a Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2019-2021 Svazku obcí okresu Plzeň-jih pro odpadové hospodářství
Návrh rozpočtu Svazku obcí okresu Plzeň-jih pro odpadové hospodářství na rok 2018 a Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Svazku obcí okresu Plzeň-jih pro odpadové hospodářství na roky 2019 - 2021
Min.doba zveřejnění od 5.4.2018 do 21.4.2018
Veřejná vyhláška č.j.:PK-RR/1612/18
Veřejná vyhláška o návrhu Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje a Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje na udržitelný rozvoj území
Min.doba zveřejnění od 23.3.2018 do 8.5.2018
Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Oselce 29.3.2018
Obec Oselce zveřejňuje pozvánku na ZO které se koná 29.3.2018
Min.doba zveřejnění od 23.3.2018 do 29.3.2018
Návrh rozpočtu 2018
Návrh rozpočtu obce Oselce na rok 2018
Min.doba zveřejnění od 14.3.2018 do 29.3.2018
Výzva k důslednému plnění opatření v ochraně lesa - březen 2018
KÚ Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, vydává Výzvu k důslednému plnění opatření v ochraně lesa - lýkožrout smrkový
Min.doba zveřejnění od 6.3.2018 do 30.9.2018
Veřejná vyhláška č.j.: PK-RR/662/18
Veřejná vyhláška o návrhu Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje a Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje na udržitelný rozvoj území.
Min.doba zveřejnění od 6.2.2018 do 15.3.2018
Výsledky 2. kola volby prezidenta ČR konané ve dnech 26. a 27. ledna 2018
Výsledky voleb v naší obci.
Min.doba zveřejnění od 31.1.2018 do 28.2.2018
Oznámení o počtu a sídle volebních okrsků
pro volby prezidenta republiky konané ve dnech 26. a 27. ledna 2018
Min.doba zveřejnění od 14.01.2018 do 25.01.2018
Výsledky 1. kola volby prezidenta ČR konané ve dnech 12. a 13. ledna 2018
Výsledky voleb v naší obci.
Min.doba zveřejnění od 13.1.2018 do 13.2.2018
Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Oselce 18.1.2018
Obec Oselce zveřejňuje pozvánku na ZO které se koná 18.1.2018
Min.doba zveřejnění od 10.1.2018 do 18.1.2018
Návrh zadání Územního plánu obce Oselce
Obec Oselce zveřejňuje návrh zadání Územního plánu obce Oselce
Min.doba zveřejnění od 3.1.2018 do 3.2.2018
Oznámení SOOPlzeň - jih pro odp. hosp. - zveřejnění dokumentů č.1
Oznámení Svazku obcí okresu Plzeň - jih pro odp. hosp. - zveřejnění dokumentů č.1.
Min.doba zveřejnění od 1.12.2017 do 30.03.2018
Rozpočtové provizorium 2018
Informace o rozpočtovém provizoriu na rok 2018
Min.doba zveřejnění od 28.12.2017 do 11.01.2018
Oznámení o počtu a sídle volebních okrsků
pro volby prezidenta republiky konané ve dnech 12. a 13. ledna 2018
Min.doba zveřejnění od 28.12.2017 do 11.01.2018
Pozvánka na první zasedání volební komise
Min.doba zveřejnění od 20.12.2017 do 27.1.2018
Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Oselce 27.12.2017
Obec Oselce zveřejňuje pozvánku na ZO které se koná 27.12.2017
Min.doba zveřejnění od 20.12.2017 do 27.12.2017
Záměr nakládání s majetkem obce
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 11.12.2017 do 27.12.2017
Oznámení o zveřejnění dokumentů Mikroregion Nepomucko
Min.doba zveřejnění od 1.12.2017 do 31.12.2017
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
pro volby Prezidenta ČR ve dnech 12. a 13.1.2018 a 26. a 27.1.208
Min.doba zveřejnění od 13.11.2017 do 27.01.2018
Dražební vyhláška 13.12.2017
Oznámení elektronické dražby dobrovolné
Min.doba zveřejnění od 8.11.2017 do 13.12.2017
Oznámení č.j.: ZÚ-03532/2017-13600
Oznámení o výkonu topografických prací pro aktualizaci ZABAGED v roce 2017
Min.doba zveřejnění od 8.11.2017 do 24.11.2017
Opatření obecné povahy č.j.: 66595/2017-MZE-16212
Ministerstvo zemědělství Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů vydává Opatření obecné povahy.
Min.doba zveřejnění od 8.11.2017 do 24.11.2017
Rozpočet DSO Mikroregion Nepomucko 2018
Rozpočet a rozpočtový výhled DSO Mikroregion Nepomucko na rok 2018
Min.doba zveřejnění od 2.11.2017 do 20.11.2017
Oznámení č.j.: MÚ/VŽP/2181/17
o projednávání návrhu zadání Územního plánu obce
Min.doba zveřejnění od 1.11.2017 do 2.12.2017
Oznámení Mikroregion Nepomucko - zveřejnění dokumentů 2017
Oznámení Mikroregion Nepomucko o zveřejnění dokumentů.
Min.doba zveřejnění od 16.10.2017 do TRVALE
Střednědobý rozpočtový výhled 2017 - 2020
Střednědobý rozpočtový výhled Oce Oselce 2017 - 2020.
Min.doba zveřejnění od 21.3.2017 do 21.4.2018
Informace o přístupu k dokumentům Oce Oselce 2017
Informace o přístupu k dokumentům Oce Oselce na rok 2017.
Min.doba zveřejnění od 14.3.2017 do 14.3.2018
Výzva majitelům pozemků od ÚZSVM - č.j.: UZSVM/P/10858/2015-HMSO
Agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník) - § 64 – 65 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon.
Min.doba zveřejnění od 19.05.2015 do 31.12.2023
Výzva
Informace pro veřejnost, aby se neznámí vlastníci pozemků přihlásili ke svému vlastnictví u ÚZSVM do 31.12.2023.
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště Plzeň, Radobyčická 14, 301 00 Plzeň
Min.doba zveřejnění od 21.07.2014 do 31.12.2023
Výběrové řízení
na zjištění zájemce o koupi nemovitých věcí
Min.doba zveřejnění od 5.10.2017 do 5.12.2017
Oznámení o zveřejnění dokumentů Mikroregion Nepomucko
Rozpočet 2017, Rozpočtový výhled 2017 - 2019, Závěrečný účet 2015
Min.doba zveřejnění od 03.05.2017 do 31.12.2017
Informace o počtu a sídlech volebních okrsků volby 2017
Informace o počtu a sídlech volebních okrsků pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR dle § 14c písm. f) zák. č. 247/1995 Sb. o volbách do Parlamentu ČR a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, konaných ve dnech 20. a 21.října 2017.
Min.doba zveřejnění od 2.10.2017 do 18.10.2017
Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Oselce 27.9.2017
Obec Oselce zveřejňuje pozvánku na ZO které se koná 27.9.2017
Min.doba zveřejnění od 19.9.2017 do 27.9.2017
Upozornění ČEZ Distribuce a.s.
Výzva k odstranění a okleštění stromoví.
Aktuální do 15.11.2017
Veřejná vyhláška č.j.:55197/2017-MZE-16212
Opatření obecné povahy - zastavení těžeb v lese.
Min.doba zveřejnění od 14.9.2017 do 30.9.2017
Záměr nakládání s majetkem obce
Minimální doba zveřejnění na úřední desce od 12.09.2017 do 27.09.2017
Jmenování zapisovatelů OVK pro volby do PSP ČR konaných ve dnech 20. a 21. 10. 2017
Jmenování zapisovatelů okrskových volebních komisí pro volby do PSP ČR konaných ve dnech 20. a 21. 10. 2017
Min.doba zveřejnění od 9.9.2017 do 21.10.2017
Seznam volebních okrsků pro volby do PSP ČR konaných ve dnech 20. - 21. 10. 2017
Zveřejňujeme seznam volebních okrsků pro volby do PSP ČR konaných ve dnech 20. - 21. 10. 2017
Min.doba zveřejnění od 5.9.2017 do 21.10.2017
Upuštění od dražby 19.9.2017
Upuštění od elektronické dražby dobrovolné.
Min.doba zveřejnění od 31.8.2017 do 19.9.2017
Stanovení minimálního počtu členů OVK do PSP ČR konaných ve dnech 20. a 21. 10. 2017
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konaných ve dnech 20. -21. 10. 2017
Min.doba zveřejnění od 21.8.2017 do 21.10.2017
Oznámení o přípravě nového Územního plánu obce Oselce
Výzva občanům obce a vlastníkům nemovitostí v katastrálním území Oselce, Kotouň, Nová Ves
Min.doba zveřejnění od 21.8.2017 do 30.9.2017
Dražební vyhláška 19.9.2017
Dražební vyhláška elektronické dražby dobrovolné.
Min.doba zveřejnění od 15.8.2017 do 19.9.2017
Závěrečný účet 2016
Závěrečný účet obce Oselce za rok 2016
Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Oselce 30.6.2017
Obec Oselce zveřejňuje pozvánku na ZO které se koná 30.6.2017
Min.doba zveřejnění od 23.6.2017 do 30.6.2017
Záměr nakládání s obecním majetkem z 16.6.2017
Obec Oselce zveřejňuje záměr
Min.doba zveřejnění od 16.06.2017 do 30.06.2017
Návrh Závěrečného účtu 2016
Návrh Závěrečného účtu obce Oselce za rok 2016
Min.doba zveřejnění od 24.05.2017 do 10.06.2017
Veřejná vyhláška
o návrhu Aktualizace č.2 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje
Min.doba zveřejnění od 12.05.2017 do 26.06.2017
Veřejná vyhláška č.j.: 965936/17/2300-11460-401159
FÚ pro Plzeňský kraj - Daň z nemovitých věcí na rok 2017
Min.doba zveřejnění od 03.05.2017 do 29.05.2017
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Oselce za rok 2016
Min.doba zveřejnění od 26.04.2017 do 12.05.2017
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC DSO Mikroreg.Nepomucko 2016 a Závěrečný účet DSO Mikroregionu Nepomucko za rok 2016
Zveřejnění dokumentů DSO Mikroregion Nepomucko.
Min.doba zveřejnění od 04.04.2017 do 20.04.2017
Návrh závěrečného účtu svazku za rok 2016
Návrh závěrečného účtu Svazku obcí okresu Plzeň - jih pro odpadové hospodářství za rok 2016
Min.doba zveřejnění od 31.3.2017 do 14.4.2017
Oznámení Svazku obcí okresu Plzeň - jih pro odpadové hospodářství - zveřejnění dokumentů 2017
Oznámení Svazku obcí okresu Plzeň - jih pro odpadové hospodářství o zveřejnění dokumentů. 2017
Min.doba zveřejnění od 23.3.2017 do TRVALE
Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Oselce 31.3.2017
Obec Oselce zveřejňuje pozvánku na ZO které se koná 31.3.2017
Min.doba zveřejnění od 24.3.2017 do 31.3.2017
Návrh rozpočtu 2017
Návrh rozpočtu obce Oselce na rok 2017.
Min.doba zveřejnění od 15.3.2017 do 30.3.2017
Opatření obecné povahy č.j.:ŽP/2292/17
Návrh opatření obecné povahy KÚPK Odbor životního prostředí.
Min.doba zveřejnění od 17.2.2017 do 3.3.2017
Výzva č.j.:ŽP/590/17
Návrh opatření obecné povahy KÚPK Odbor životního prostředí.
Min.doba zveřejnění od 12.1.2017 do 27.1.2017
Oznámení č.j.:DOP/23604/2016-BoM
Opatření obecné povahy stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci.
Min.doba zveřejnění od 12.1.2017 do 27.1.2017
Rozpočtové provizorium 2017
Rozpočtové provizorium na rok 2017.
Min.doba zveřejnění od 17.12.2016 do 3.1.2017
Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Oselce
Obec Oselce zveřejňuje pozvánku na ZO které se koná 16.12.2016
Min.doba zveřejnění od 9.12.2016 do 16.12.2016
Veřejná vyhláška č. j.: ŽP/12379/16
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy o stanovení záplavového území vísky v Ř. KM 0,000 - 19,650.
Min.doba zveřejnění od 29.11.2016 do 14.12.2016
Rozpočet 2017 DSO Mikroregion Nepomucko
DSO Mikroregion Nepomucko - Rozpočet dle kapitol na rok 2017.
Min.doba zveřejnění od 28.11.2016 do 13.12.2016
Veřejná vyhláška č. j.: DOP/23604/2016-BoM
Městský úřad Nepomuk, Odbor dopravy zveřejňuje Veřejnou vyhlášku.
Min.doba zveřejnění od 23.11.2016 do 8.12.2016
OOP od KÚ Plzeňského kraje č. j.: ŽP/16382/16
KÚ Plzeňského kraje, odbor životního prostředí zveřejňuje návrh opatření obecné povahy spis. zn.: ZN/3140/ŽP/16
Min.doba zveřejnění od 14.10.2016 do 30.10.2016
Oznámení zahájení řízení o zařazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace
Obec Oselce zveřejňuje veřejnou vyhlášku
Min.doba zveřejnění od 6.10.2016 do 22.10.2016
Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Oselce
Obec Oselce zveřejňuje pozvánku na ZO které se koná 27.9.2016
Min.doba zveřejnění od 21.9.2016 do 27.9.2016
Upozornění
pro vlastníky a uživatele pozemků k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů - ČEZ Distribuce, a.s.
Nabídka pronájmu obecní hospody v Oselcích.
Obec Oselce nabízí k pronájmu místní hospodu.
Záměr nakládání s obecním majetkem z 12.9.2016
Obec Oselce zveřejňuje záměr
Min.doba zveřejnění od 12.09.2016 do 27.09.2016
Jmenování zapisovatelů okrskové volební komise - volby 7. a 8.10.2016
Obec Oselce jmenuje zapisovatele volební komise.
Min.doba zveřejnění od 26.8.2016 do 16.10.2016
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise - volby 7. a 8.10.2016
Obec Oselce stanovuje minimální počet členů volební komise.
Min.doba zveřejnění od 8.8.2016 do 8.10.2016
Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Oselce
Obec Oselce zveřejňuje pozvánku na ZO které se koná 24.6.2016
Min.doba zveřejnění od 18.6.2016 do 24.6.2016
Závěrečný účet obce Oselce za rok 2015
Dokument obsahuje: Závěrečný účet, Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu, Výkaz zisku a ztráty, Rozvaha - bilance, Příloha a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 2015
Min.doba zveřejnění od 07.06.2016 do 22.06.2016
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
MŽP vydává OOP - Program zlepšování kvality ovzduší zóna Jihozápad - CZ03.
Min.doba zveřejnění od 02.06.2016 do 17.06.2016
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC DSO Mikroreg.Nepomucko 2015 a Závěrečný účet DSO Mikroregionu Nepomucko za rok 2015
Zveřejnění dokumentů DSO Mikroregion Nepomucko.
Min.doba zveřejnění od 26.05.2016 do 11.06.2016
Návrh závěrečného účtu svazku za rok 2015
Svazek obcí okresu Plzeň-jih pro odpadové hospodářství
Min.doba zveřejnění od 04.05.2016 do 20.05.2016
Veřejná vyhláška č.j.: 970014/16/2300-11460-401159
Daň z nemovitých věcí na rok 2016
Min.doba zveřejnění od 29.04.2016 do 02.06.2016
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření - ÚSC Oselce za rok 2015
Min.doba zveřejnění od 27.04.2016 do 13.05.2016
Veřejná nabídka
pozemků určených k převodu oprávněným osobám a právním nástupcům podle zákona č.229/1991 Sb., v úplném znění (Zákon o půdě), uveřejněná Státním pozemkovým úřadem dne 4.4.2016
Min.doba zveřejnění od 04.04.2016 do 04.05.2016
Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Oselce
Obec Oselce zveřejňuje pozvánku na ZO které se koná 24.3.2016
Min.doba zveřejnění od 17.03.2016 do 24.03.2016
Návrh rozpočtu 2016
Obec Oselce zveřejňuje návrh rozpočtu obce Oselce na rok 2016
Min.doba zveřejnění od 09.03.2016 do 24.03.2016
Záměr nakládání s obecním majetkem z 9.3.2016 (3)
Obec Oselce zveřejňuje záměr
Min.doba zveřejnění od 09.03.2016 do 24.03.2016
Záměr nakládání s obecním majetkem z 9.3.2016 (2)
Obec Oselce zveřejňuje záměr
Min.doba zveřejnění od 09.03.2016 do 24.03.2016
Záměr nakládání s obecním majetkem z 9.3.2016 (1)
Obec Oselce zveřejňuje záměr
Min.doba zveřejnění od 09.03.2016 do 24.03.2016
Dražební vyhláška č.j.: 081 EX 16275/11-105
o provedení elektronické dražby
Min.doba zveřejnění od 02.02.2016 do 04.03.2016
Dražební vyhláška č.j.: 120 EX 101811/13-51
o provedení elektronické dražby nemovitých věcí
Min.doba zveřejnění od 25.1.2016 do 13.4.2016
Pozvánka
na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Oselce
Min.doba zveřejnění od 21.12.2015 do 29.12.2015
Rozpočet Mikroregion Nepomucko 2016
Rozpočet DSO Mikroregion Nepomucko na rok 2016
Min.doba zveřejnění od 23.11.2015 do 8.12.2015
Projekt CZ.1.04/2.1.00/03.00015 - Vzdělávejte se pro růst!- pracovní příležitosti
Jak pomohla Evropská unie a Evropský sociální fond naší obci?
Min.doba zveřejnění od 16.11.2015 do 2.12.2015
Výběrové řízení č.j.:UZSVM/P/2015-HMSO
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vyhlašuje Výběrové řízení na zajištění zájemce o koupi nemovitéhoi majetku.
Min.doba zveřejnění od 2.11.2015 do 5.12.2015
Vyhlášení platnosti
obnoveného katastrálního operátu
Min.doba zveřejnění od 13.10.2015 do 13.11.2015
Záměr nakládání s obecním majetkem 8.9.2015
Obec Oselce zveřejňuje záměr
Min.doba zveřejnění od 08.09.2015 do 23.09.2015
Veřejnoprávní smlouva č.j.: VŽP/2634/2015 - Per
Oznámení o uzavření Veřejnoprávní smlouvy - stavba stáje pro skot a stavební úpravy objektů Oselce, Kotouň.
Min.doba zveřejnění od 26.08.2015 do 10.09.2015
Rozhodnutí č.j.: VŽP/2557/2015-Pe
Rozhodnutí o prodloužení sloučeného územního a stavebního povolení.
Min.doba zveřejnění od 19.08.2015 do 05.09.2015
Oznámení č.j.: OO-8/2014-406
Oznámení obci o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí.
Min.doba zveřejnění od 19.08.2015 do 05.09.2015
Dražební vyhláška č.j.:156 EX 41/15-22
Min.doba zveřejnění od 14.08.2015 do 10.11.2015
Veřejnoprávní smlouva č.j.:VŽP/2168/2015 - Per
Min.doba zveřejnění od 20.07.2015 do 29.07.2015
Záměr prodeje 12.6.2015
Obec Oselce zveřejňuje záměr
Min.doba zveřejnění od 12.06.2015 do 27.06.2015
Usnesení SPÚ č.j.: SPU 255743/2015
Usnesení Státního pozemkového úřadu
Min.doba zveřejnění od 25.05.2015 do 10.06.2015
Závěrečný účet obce Oselce za rok 2014
Dokument obsahuje: Závěrečný účet, Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu, Výkaz zisku a ztráty, Rozvaha - bilance a Příloha
Min.doba zveřejnění od 25.05.2015 do 10.06.2015
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření - ÚSC Oselce za rok 2014
Min.doba zveřejnění od 19.05.2015 do 04.06.2015
Veřejná vyhláška č.j.: 18198/2015-MZE-15120
OZNÁMENÍ O NÁVRZÍCH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY a VÝZVA K UPLATNĚNÍ PŘIPOMÍNEK
Min.doba zveřejnění od 01.04.2015 do 22.06.2015
Pozvánka
na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Oselce
Min.doba zveřejnění od 21.03.2015 do 27.03.2015
Návrh rozpočtu 2015
Návrh rozpočtu obce Oselce na rok 2015
Min.doba zveřejnění od 11.03.2015 do 26.03.2015
Usnesení - dražební vyhláška č.j.:067 EXT 138992/09-146
Min.doba zveřejnění od 16.02.2015 do 26.03.2015
Veřejná nabídka č.j.:SPU014348/2015/03/Pe
pozemků dle $11a odst.4 zákona č.229/191 Sb.
Min.doba zveřejnění od 16.01.2015 do 16.02.2015
Pozvánka
na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Oselce
Min.doba zveřejnění od 01.12.2014 do 10.12.2014
Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Oselce - 7. listopadu 2014
Informace o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Oselce.
Min.doba zveřejnění od 29.10.2014 do 07.11.2014
Záměr
obec Oselce zveřejňuje záměr.
Min.doba zveřejnění od 08.10.2014 do 23.10.2014
Dražební vyhláška
o provedení elektronické dražby nemovitostí.
Min.doba zveřejnění od 7.10.2014 do 14.1.2015
Oznámení
Oznámení o době a místě konání voleb.
Min.doba zveřejnění od 22.9.2014 do 11.10.2014
Záměr
obec Oselce zveřejňuje záměr.
Min.doba zveřejnění od 25.8.2014 do 12.9.2014
Pozvánka
na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Oselce
Min.doba zveřejnění od 25.8.2014 do 12.9.2014
Informace
o počtu a sídle volebních okrsků pro VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ ve dnech 10. a 11. října 2014
Min.doba zveřejnění od 25.08.2014 do 11.09.2014
Stanovení
minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volby do Zastupitelstev obcí konaných 10. a 11.102014.
Min.doba zveřejnění od 07.08.2014 do 11.10.2014
Oznámení
o vyhlášení částečné revize katastru nemovitostí.
Min.doba zveřejnění od 05.08.2014 do 20.08.2014
Oznámení
o obnově katastrálního operátu přepracováním geodetických informací do digitální podoby.
Min.doba zveřejnění od 05.08.2014 do 05.09.2014
Oznámení
OÚ Oselce zveřejňuje informace k volbám do zastupitelstev obcí, konaných ve dnech 10.-11. října 2014.
Min.doba zveřejnění od 18.07.2014 do 11.10.2014
Oznámení
OÚ Oselce zveřejňuje informace o počtu podpisů na peticích k volbám do zastupitelstev obcí, konaných ve dnech 10.-11. října 2014.
Min.doba zveřejnění od 15.07.2014 do 11.10.2014
Pozvánka
na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Oselce
Min.doba zveřejnění od 19.06.2014 do 27.06.2014
Závěrečný účet za rok 2013
Závěrečný účet obce Oselce za rok 2013
Min.doba zveřejnění od 05.06.2014 do 20.06.2014
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO 2013
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mikroreg.Nepomucko 2013
Min.doba zveřejnění od 03.06.2014 do 18.06.2014
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 2013
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Oselce 2013
Min.doba zveřejnění od 03.06.2014 do 18.06.2014
Rozhodnutí
MÚ Nepomuk Odbor výstavby a životního prostředí č.j.: VŽP/1181/2014-Mu
Min.doba zveřejnění od 13.05.2014 do 28.05.2014
Oznámení
o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu ve dnech 23.-24. května 2014 v Oselcích.
Min.doba zveřejnění od 07.05.2014 do 24.05.2014
Výběrové řízení
na zjištění zájemce o koupi nemovitostí..
Min.doba zveřejnění od 29.04.2014 do 14.05.2014
Záměr
obec Oselce zveřejňuje záměr.
Min.doba zveřejnění od 10.04.2014 do 25.04.2014
Pozvánka
na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Oselce.
Min.doba zveřejnění od 10.04.2014 do 25.04.2014
Informace
o počtu a sídle volebních okrsků pro VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU ve dnech 23. a 24. května 2014
Min.doba zveřejnění od 08.04.2014 do 24.05.2014
Oznámení č.j.: VŽP/652/2014-Mu
ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ.
Min.doba zveřejnění od 07.04.2014 do 22.04.2014
Zrušení veřejné nabídky
Obce Oselce oznamuje zrušení veřejné nabídky na pronájem Obecního šenku v Oselcích a to od 1.5.2014.
Min.doba zveřejnění od 27.03.2014 do 01.05.2014
Veřejná vyhláška
o vydání Aktualizace č.1 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje
Min.doba zveřejnění od 25.03.2014 do 10.05.2014
Stanovení
minimálního počtu členů okrskové volební komise pro VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU ve dnech 23. a 24.května 2014
Min.doba zveřejnění od 24.03.2014 do 24.05.2014
Záměr
obec Oselce zveřejňuje záměr.
Min.doba zveřejnění od 25.02.2014 do 14.03.2014
Pozvánka
na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Oselce.
Min.doba zveřejnění od 25.02.2014 do 14.03.2014
Návrh rozpočtu 2014
Návrh rozpočtu obce Oselce na rok 2014
Min.doba zveřejnění od 25.02.2014 do 10.03.2014
Tříkrálová sbírka
poděkování obci Oselce od pořadatelů sbírky
Min.doba zveřejnění od 29.01.2014 do 30.03.2014
Veřejná vyhláška
Oznámení o uložení písemnosti.
Min.doba zveřejnění od 14.02.2014 do 01.03.2014
Veřejná vyhláška
Oznámení - veřejné projednání návrhu územního plánu Kasejovice
Min.doba zveřejnění od 30.01.2014 do 15.02.2014
Oznámení
převzetí zdravotnické dokumentace, č.j.: ZDR/111/14
Min.doba zveřejnění od 20.01.2014 do 05.02.2014
Oselce vrt HV 04
informace o vybudování průzkumného hydrogeologického vrtu "HV 04" v obci Oselce za finanční podpory OPŽP/ERDF.
Min.doba zveřejnění od 19.01.2014 do 19.02.2014
Pozvánka
na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Oselce.
Min.doba zveřejnění od 04.12.2013 do 18.12.2013
Záměr
obec Oselce zveřejňuje záměr.
Min.doba zveřejnění od 04.12.2013 do 18.12.2013
Obecně závazná vyhláška obce Oselce 4/2013
o místních poplatcích
Min.doba zveřejnění od 18.11.2013 do 03.12.2013
Obecně závazná vyhláška obce Oselce 3/2013
o poplatku za komunální odpad
Min.doba zveřejnění od 18.11.2013 do 03.12.2013
Obecně závazná vyhláška obce Oselce 2/2013
o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Oselce
Min.doba zveřejnění od 18.11.2013 do 03.12.2013
Obecně závazná vyhláška obce Oselce 1/2013
o zrušení obecně závazných vyhlášek
Min.doba zveřejnění od 18.11.2013 do 03.12.2013
Pozvánka
na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Oselce.
Min.doba zveřejnění od 07.11.2013 do 15.11.2013
Veřejná vyhláška o veřejném projednání Aktualizace ZÚR PK
Veřejná vyhláška o zahájení řízení o návrhu Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje a Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje na udržitelný rozvoj území.
Min.doba zveřejnění od 05.11.2013 do 18.12.2013
VEŘEJNÉ POHŘEBIŠTĚ V KOTOUNI a formulář pro aktualizaci údajů
Vzhledem k tomu, že se blíží konec sjednaného nájmu hrobových míst na veřejném pohřebišti (k 31.12.2013), žádáme nájemce hrobových míst o aktualizaci údajů a informací, které se vztahují k pronájmu hrobových míst na veřejném pohřebišti v Kotouni.
Min.doba zveřejnění od 04.11.2013 do 30.11.2013
Oznámení
o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve dnech 25.-26.října 2013 v obci Oselce
Min.doba zveřejnění od 09.10.2013 do 26.10.2013
Informace
o počtu a sídle volebních okrsků
Min.doba zveřejnění od 25.09.2013 do 10.10.2013
Stanovení
minimálního počtu členů okrskové volební komise
Min.doba zveřejnění od 25.09.2013 do 10.10.2013
Záměr
Záměr obce Oselce na prodej a pronájem.
Min.doba zveřejnění od 06.09.2013 do 20.09.2013
Pozvánka
Zastupitelstvo obce Oselce zve své občany na 4.veřejné zasedání, které se bude konat v pátek 20.9.2013 od 19.00 hodin v obecní hospodě v Oselcích.
Min.doba zveřejnění od 06.09.2013 do 20.09.2013
Výběrové řízení
Vyhlášení výběrového řízení na část střechy na bytech v Kotouni č.37
Min.doba zveřejnění od 04.09.2013 do 20.09.2013
Odvolání
Odvolání období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru.
Min.doba zveřejnění od 09.08.2013 do 24.08.2013
Veřejná vyhláška
Veřejné projednání upraveného a posouzeného návrhu územního plánu Kvášňovice.
Min.doba zveřejnění od 08.08.2013 do 10.09.2013
Vyhlášení
Vyhlášení období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru.
Min.doba zveřejnění od 01.08.2013 do 31.08.2013
Oznámení
Veřejné projednání návrhu Územního plánu Hradiště
Min.doba zveřejnění od 18.07.2013 do 21.08.2013
Rozhodnutí
Rozhodnutí o odvolání č.j.: RR/1552/13
Min.doba zveřejnění od 25.06.2013 do 11.07.2013
Oznámení
Oznámení SPÚ o zamýšleném převodu
Min.doba zveřejnění od 19.06.2013 do 04.07.2013
Zpráva
o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mikroregionu Nepomucko za rok 2012.
Min.doba zveřejnění od 07.06.2013 do 21.06.2013
Pozvánka
na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Oselce.
Min.doba zveřejnění od 07.06.2013 do 21.06.2013
Závěrečný účet
Závěrečný účet DSO Mikroregionu za rok 2012.
Min.doba zveřejnění od 07.06.2013 do 21.06.2013
Záměr
Záměr obce Oselce na prodej pozemků.
Min.doba zveřejnění od 07.06.2013 do 21.06.2013
Nařízení SVS
Nařízení Státní veterinární správy č.j.:SVS/2013/035318-P
Min.doba zveřejnění od 04.06.2013 do 19.06.2013
Závěrečný účet 2012
Závěrečný účet obce Oselce 2012
Min.doba zveřejnění od 10.04.2013 do 26.04.2013
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 2012
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Oselce 2012
Min.doba zveřejnění od 10.04.2013 do 26.04.2013
Záměr
Záměr obce Oselce na prodej a pronájem.
Min.doba zveřejnění od 10.04.2013 do 26.04.2013
Pozvánka
na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Oselce.
Min.doba zveřejnění od 10.04.2013 do 26.04.2013
Veřejná vyhláška
Opatření obecné povahy č.j.: ŽP/3190/13.
Min.doba zveřejnění od 04.04.2013 do 20.04.2013
Veřejná vyhláška
Oznámení společného jednání o Návrhu územního plánu Kvášňovice č.j.:MH/03613/2013.
Min.doba zveřejnění od 12.03.2013 do 28.03.2013
Výzva
Výzva, vyjádření k podanému odvolání č.j.:VŽP/633/2013-Pe.
Min.doba zveřejnění od 12.03.2013 do 28.03.2013
Odvolání
proti rozhodnutím č.j.:VŽP/520/2013-Pe.
Min.doba zveřejnění od 12.03.2013 do 28.03.2013
Přílohy odvolání
proti rozhodnutím č.j.:VŽP/520/2013-Pe.
Min.doba zveřejnění od 12.03.2013 do 28.03.2013
Návrh rozpočtu
Návrh rozpočtu obce Oselce.
Min.doba zveřejnění od 21.02.2013 do 08.03.2013
Pozvánka
na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Oselce.
Min.doba zveřejnění od 21.02.2013 do 08.03.2013
Rozhodnutí
č.j.: MÚ/VŽP/1938/11, MÚ/VŽP/1920/11, VŽP/125/2013 - Pe, VŽP/168/2013 - Mu.
Min.doba zveřejnění od 30.01.2013 do 16.02.2013
Výsledky prezidenských voleb- druhé kolo
Výsledky prezidenských voleb v Oselcích.
Min.doba zveřejnění od 26.01.2013 do 26.2.2013
Informace
o Tříkrálové sbírce, která proběhla i v našich obcích.
Min.doba zveřejnění od 18.01.2013 do 18.02.2013
Rozhodnutí
č.j.: VŽP/154/2013-Per.
Min.doba zveřejnění od 18.01.2013 do 03.02.2013
Výsledky prezidenských voleb
Výsledky prezidenských voleb v Oselcích.
Min.doba zveřejnění od 12.01.2013 do 30.01.2013
Bezúplatný převod pozemku
Zveřejnění záměru Plzeňského kraje.
Min.doba zveřejnění od 09.01.2013 do 24.01.2013
Informace
o počtu a sídle volebních okrsků.
Min.doba zveřejnění od 27.12.2012 do 12.01.2013
Oznámení
o době a místě konání voleb.
Min.doba zveřejnění od 27.12.2012 do 12.01.2013
Pozvánka
na 1.zasedání volebních komisí.
Min.doba zveřejnění od 14.12.2012 do 21.12.2012
Pozvánka
na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Oselce.
Min.doba zveřejnění od 06.12.2012 do 21.12.2012
Oznámení
o spojení Územního, Vodoprávního a Stavebního řízení, zahájení Společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání, č.j.:VŽP/3475/2012-Pe
Min.doba zveřejnění od 20.11.2012 do 27.12.2012
Oznámení
o spojení Územního a Stavebního řízení, zahájení Společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání, č.j.:VŽP/3470/2012-Per.
Min.doba zveřejnění od 19.11.2012 do 05.12.2012
Stanovení
minimálního počtu členů okrskové volební komise.
Min.doba zveřejnění od 12.11.2012 do 28.11.2012
Pozvánka
na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Oselce.
Min.doba zveřejnění od 08.11.2012 do 23.11.2012
Záměr
Seznam - pronájem pozemku, odkoupení a prodej pozemků.
Min.doba zveřejnění od 08.11.2012 do 23.11.2012
Záměr
Plzeňský kraj zveřejňuje záměr prodeje pozemku.
Min.doba zveřejnění od 24.10.2012 do 10.11.2012
Výsledky voleb
DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ v našich obcích
Min.doba zveřejnění od 15.10.2012 do 31.10.2012
Oznámení
Městský úřad Nepomuk - Kotouň kanalizace a ČOV, příjezdová komunikace a elektropřípojka, č.j.:VŽP/3053/2012-Pe.
Min.doba zveřejnění od12.10.2012 do 28.10.2012
Oznámení
o době a místu konání voleb do Zastupitelstva Plzeňského kraje.
Min.doba zveřejnění od 27.09.2012 do 13.10.2012
Pozvánka
na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Oselce.
Min.doba zveřejnění od 06.09.2012 do 21.09.2012
Výzva
Výzva k podání nabídky "Oselce - VRT HV 04".
Min.doba zveřejnění od 31.08.2012 do 15.09.2012
Informace
o počtu a sídle volebních okrsků pro VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ ve dnech 12. - 13.října 2012
Min.doba zveřejnění od 27.08.2012 do 13.10.2012
Stanovení
minimálního počtu členů okrskové volební komise pro VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ ve dnech 12. - 13.října 2012
Min.doba zveřejnění od 13.08.2012 do 13.10.2012
Leták ke stažení
Zde si můžete stáhnout leták, který vydal Krajský úřad plzeňského kraje k problematice výměn občanských průkazů.
Oznámení
Oznámení č.j.:UZSVMP/12520/2012-HMSO
Min.doba zveřejnění od 15.06.2012 do 02.07.2012
Rozhodnutí
Rozhodnutí KÚPK č.j.:RR/1146/12
Min.doba zveřejnění od 15.06.2012 do 02.07.2012
Pozvánka
na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Oselce
Min.doba zveřejnění od 14.06.2012 do 29.06.2012
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 2011
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Oselce 2011
Min.doba zveřejnění od 11.06.2012 do 26.06.2012
Závěrečný účet 2011
Závěrečný účet obce Oselce 2011
Min.doba zveřejnění od 11.06.2012 do 26.06.2012
Vyúčtování
Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné - obec Oselce
Min.doba zveřejnění od 20.05.2012 do 05.06.2012
Pozvánka
na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Oselce
Min.doba zveřejnění od 11.04.2012 do 27.04.2012
Výzva
k podání nabídky "Dodávka a montáž sociální buňky (sanitárního kontejneru) muži-ženy"
Min.doba zveřejnění od 29.03.2012 do 15.04.2012
Odvolání
Odvolání proti rozhodnutím ve věci čistírny odpadních vod a kanalizace pro obec Kotouň.
Min.doba zveřejnění od 27.02.2012 do 16.03.2012
Oznámení
Katastrální úřad pro Plzeňský kraj č.j.:OO-11/2012-433
Min.doba zveřejnění od 20.02.2012 do 07.03.2012
Oznámení
Katastrální úřad pro Plzeňský kraj č.j.:OO-4/2012-433
Min.doba zveřejnění od 20.02.2012 do 07.03.2012
Pozvánka
na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Oselce
Min.doba zveřejnění od 16.02.2012 do 24.02.2012
Rozhodnutí
o umístění stavby Kotouň - kanalizace a ČOV příjezdová komunikace a elektropřípojky
Min.doba zveřejnění od 19.01.2012 do 06.02.2012
Návrh rozpočtu 2012 a vyúčtování 2011
Návrh rozpočtu Svazku obcí okresu Plzeň-jih pro odpadové hospodářství na rok 2012 a vyúčtování 2011.
Min.doba zveřejnění od 09.01.2012 do 25.01.2012
Rozhodnutí
Rozhodnutí č.j.: VŽP/3775/2011 - Mu
Min.doba zveřejnění od 12.12.2011 do 27.12.2011
Návrh rozpočtu na rok 2012
Návrh rozpočtu obce Oselce na rok 2012
Min.doba zveřejnění od 01.12.2011 do 16.12.2011
Pozvánka
na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Oselce
Min.doba zveřejnění od 01.12.2011 do 16.12.2011
Nařízení Státní veterinární správy
Nařízení Státní veterinární správy č.j.:SVS/6210/2011
Min.doba zveřejnění od 30.11.2011 do 15.12.2011
Plánek
Plánek kanalizace Kotouň
Min.doba zveřejnění od 28.11.2011 do 28.12.2011
Oznámení
Č.j.:VŽP/3605/2011 - Pe
Min.doba zveřejnění od 24.11.2011 do 28.12.2011
Pozvánka
na veřejné zasedání zastupitelstva
Min.doba zveřejnění od 08.11.2011 do 18.11.2011
Oznámení
Č.j.:VŽP/3351/2011 - Mu
Min.doba zveřejnění od 31.10.2011 do 15.11.2011
Oznámení
Č.j.:VŽP/2627/2011 - Vět
Min.doba zveřejnění od 12.09.2011 do 27.09.2011
Záměr
Min.doba zveřejnění od 08.09.2011 do 24.09.2011
Pozvánka
na veřejné zasedání zastupitelstva
Min.doba zveřejnění od 08.09.2011 do 24.09.2011
Územní rozhodnutí
Č.j.:VŽP/2515/2011 - Sa
Min.doba zveřejnění od 23.08.2011 do 09.09.2011
Územní rozhodnutí
Č.j.:VŽP/2315/2011 - Mu
Min.doba zveřejnění od 01.08.2011 do 15.08.2011
Oznámení
Č.j.:VŽP/1988/2011 - Mu
Min.doba zveřejnění od 17.06.2011 do 02.07.2011
Oznámení
Č.j.:VŽP/2175/2011 - Sa
Min.doba zveřejnění od 18.07.2011 do 03.08.2011
Rozhodnutí
Č.j.:VŽP/1870/2011 - KoV
Min.doba zveřejnění od 17.06.2011 do 02.07.2011
Vyrozumění
Č.j.:414/ŽÚVV/2011/Gu/1
Min.doba zveřejnění od 17.06.2011 do 02.07.2011
Závěrečný účet
obce Oselce za rok 2010
Min.doba zveřejnění od 08.06.2011 do 24.06.2011
Záměr
odkoupení pozemků
Min.doba zveřejnění od 08.06.2011 do 24.06.2011
Pozvánka
na veřejné zasedání zastupitelstva
Min.doba zveřejnění od 08.06.2011 do 24.06.2011
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Oselce za rok 2010
Min.doba zveřejnění od 08.06.2011 do 23.06.2011
Zastavení řízení
Městaký úřad Nepomuk, Odbor výstavby a životního prostředí č.j.:VŽP/1632/2011-Mu
Min.doba zveřejnění od 26.05.2011 do 11.06.2011
Závěrečný účet
Závěrečný účet Mikroregion nepomucko za rok 2010
Min.doba zveřejnění od 24.05.2011 do 09.06.2011
Oznámení
Odbor výstavby a životního prostředí Nepomuk č.j.: VŽP/1549/2011-KoV Min.doba zveřejnění od 19.05.2011 do 04.06.2011
Nařízení
nového opakovaného veřejnéhoústního jednání.
Min.doba zveřejnění od 13.04.2011 do 25.05.2011
Sběr nebezpečných odpadů
Min.doba zveřejnění od 05.05.2011 do 17.05.2011
Zastavení řízení
Min.doba zveřejnění od 26.04.2011 do 11.05.2011
Náklady
pro výpočet ceny pro vodné a stočné pro rok 2010.
Min.doba zveřejnění od 13.04.2011 do 28.04.2011
Pozvánka
na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Oselce.
Min.doba zveřejnění od 20.04.2011 do 27.04.2011
Rozhodnutí
Krajského úřadu Plzeňského kraje č.j.:RR/225/11.
Min.doba zveřejnění od 18.03.2011 do 04.04.2011
Nařízení
opakovaného veřejného ústního jednání.
Min.doba zveřejnění od 12.03.2011 do 27.03.2011
Informace
ke sčítání lidu, domů a bytů.
Min.doba zveřejnění od 07.03.2011 do 22.03.2011
Nařízení
Státní veterinární správy SVS/981/2011.
Min.doba zveřejnění od 21.02.2011 do 25.03.2011
Návrh rozpočtu
obce Oselce na rok 2011.
Min.doba zveřejnění od 07.02.2011 do 23.02.2011
Záměr
Min.doba zveřejnění od 07.02.2011 do 23.02.2011
Pozvánka
na veřejné zasedání zastupitelstva.
Min.doba zveřejnění od 16.02.2011 do 23.02.2011
Nařízení
opakovaného veřejného ústního jednání.
Min.doba zveřejnění od 03.02.2011 do 18.02.2011
Veřejně prospěšné práce
Jak pomohla Evropská unie a Evropský sociálni fond naší obci?
Min.doba zveřejnění od 24.01.2011 do 28.02.2011
Veřejnoprávní smlouva
Min.doba zveřejnění od 05.01.2011 do 21.01.2011
Mimořádná veterinární opatření
Mimořádné veterinární opatření SVS ČR k provedení povinné vakcinace u skotu proti viru katarální horečky ovcí v roce 2011, č. j. 2010/5440/SVS, ze dne 27. 12. 2010.
Min.doba zveřejnění od 30.12.2010 do 30.01.2011
Nařízení
opakovaného veřejného ústního jednání.
Min.doba zveřejnění od 30.12.2010 do 15.01.2011
Dražební vyhláška
Předmětem dražby je rodinný dům v Oselcích.
Min.doba zveřejnění od 30.12.2010 do 15.01.2011
Oznámení
o 1.kole výběrového řízení.
Min.doba zveřejnění od 30.12.2010 do 15.01.2011
Oznámení
o 1.kole výběrového řízení.
Min.doba zveřejnění od 30.12.2010 do 15.01.2011
Oznámení
o 2.kole výběrového řízení.
Min.doba zveřejnění od 30.12.2010 do 15.01.2011
Oznámení
Zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání.
Min.doba zveřejnění od 20.12.2010 do 05.12.2010
Pozvánka na zasedání zastupitelstva
Min.doba zveřejnění od 08.12.2010 do 15.12.2010
Protokol o provedené dražbě
Min.doba zveřejnění od 03.12.2010 do 18.12.2010
Záměr
Min.doba zveřejnění od 29.11.2010 do 14.12.2010
Výzva
Vyjádření k podanému odvolání
Min.doba zveřejnění od 24.11.2010 do 09.12.2010
Pozvánka
na ustavující zasedání Zastupitelstva obce Oselce.
Min.doba zveřejnění od 01.11.2010 do 10.11.2010
Územní rozhodnutí - ČOV Kotouň
Min.doba zveřejnění od 22.10.2010 do 07.11.2010
Dražební vyhláška
Min.doba zveřejnění od 20.10.2010 do 05.11.2010
Výzva k oklaštění stromoví
Aktuální do 15.11.2010
Veřejná vyhláška - oznámení
Min.doba zveřejnění od 08.10.2010 do 23.10.2010
Územní rozhodnutí - Radek Lála, Blanka Lálová
Min.doba zveřejnění od 06.10.2010 do 21.10.2010
Územní rozhodnutí - Atrium s.r.o.
Min.doba zveřejnění od 06.10.2010 do 21.10.2010
Oznámení
o době a místě konání voleb.
Min.doba zveřejnění od 30.09.2010 do 15.10.2010
Oznámení
o době a místě konání voleb.
Min.doba zveřejnění od 30.09.2010 do 15.10.2010
Veřejnoprávní smlouva
Min.doba zveřejnění od 30.09.2010 do 15.10.2010
Oznámení
o zamýšleném převodu.
Min.doba zveřejnění od 20.09.2010 do 20.12.2010
Výzva
k podání nabídky ve zjednodušeném podlimitním řízení v rámci veřejné zakázky "Kompletní rekonstrukce lesních cest"
Min.doba zveřejnění od 17.09.2010 do 02.10.2010
Záměr
Min.doba zveřejnění od 09.09.2010 do 24.09.2010
Pozvánka
na veřejné zasedání zastupitelstva.
Min.doba zveřejnění od 09.09.2010 do 24.09.2010
Neřízení
druhého opakovaného ústního veřejného jednání.
Min.doba zveřejnění od 06.09.2010 do 21.09.2010
Veřejnoprávní smlouva
uzavřená mezi obcí Oselce a městem Kasejovice
Min.doba zveřejnění od 02.09.2010 do 17.09.2010
Oznámení
zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání.
Min.doba zveřejnění od 01.09.2010 do 16.09.2010
Informace
o počtu a sídle volebních okrsků pro VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ A DO SENÁTU PARLAMENTU ČR ve dnech 15. a 16. října 2010
Min.doba zveřejnění od 31.08.2010 do 15.09.2010
Oznámení
zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání.
Min.doba zveřejnění od 17.08.2010 do 01.09.2010
Stanovení
minimálního počtu členů okrskové volební komise pro VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ ve dnech 15. a 16. října 2010
Min.doba zveřejnění od 16.08.2010 do 31.08.2010
Nařízení
opakovaného veřejného ústního jednání
Min.doba zveřejnění od 04.08.2010 do 19.08.2010
Oznámení
Min.doba zveřejnění od 21.07.2010 do 08.08.2010
Územní rozhodnutí
Min.doba zveřejnění od 20.07.2010 do 05.08.2010
Nařízení č.N 1/2010
o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov.
Min.doba zveřejnění od 08.07.2010 do 23.07.2010
Oznámení
Zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání.
Min.doba zveřejnění od 08.07.2010 do 23.07.2010
Sraz rodáků
OÚ Oselce srdečně zve na Sraz rodáků, který proběhne 31.července 2010.
Aktuální od 31.07.2010
Rozhodnutí
o umístění stavby.
Min.doba zveřejnění od 19.06.2010 do 04.07.2010
Oznámení
Zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání.
Min.doba zveřejnění od 11.06.2010 do 26.06.2010
Rozhodnutí
o umístění stavby.
Min.doba zveřejnění od 10.06.2010 do 25.06.2010
Závěrečný účet 2009
Závěrečný účet obce Oselce za rok 2009.
Min.doba zveřejnění od 07.06.2010 do 24.06.2010
Zpráva
o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Oselce za rok 2009.
Min.doba zveřejnění od 07.06.2010 do 22.06.2010
Zpráva
o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC DSO Mikroregion Nepomucko za rok 2009.
Min.doba zveřejnění od 07.06.2010 do 22.06.2010
Rozhodnutí
o umístění stavby.
Min.doba zveřejnění od 03.06.2010 do 18.06.2010
Veřejná vyhláška
o možnosti vyzvednutí písemnosti.
Min.doba zveřejnění od 31.05.2010 do 15.06.2010
Oznámení
o spojení územního a stavebního řízení, zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání.
Min.doba zveřejnění od 15.05.2010 do 31.05.2010
Oznámení
o svozu nebezpečného a velkoobjemového odpadu.
Aktuální do 02.06.2010
Oznámení
o době a místu konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.
Min.doba zveřejnění od 13.05.2010 do 28.05.2010
Oznámení
Zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání.
Min.doba zveřejnění od 30.04.2010 do 15.05.2010
Oznámení
Zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání.
Min.doba zveřejnění od 26.04.2010 do 11.05.2010
Pozvánka
na veřejné zasedání zastupitelstva.
Min.doba zveřejnění od 16.04.2010 do 23.04.2010
Nařízení
Nařízení č.1/2010 Krajské veterinární správy pro Plzeňský kraj.
Min.doba zveřejnění od 03.04.2010 do 18.04.2010
Stanovení
minimálního počtu členů okrskové volební komise
Min.doba zveřejnění od 29.03.2010 do 14.04.2010
Veřejná vyhláška
Min.doba zveřejnění od 16.03.2010 do 31.03.2010
Návrh rozpočtu 2010
Min.doba zveřejnění od 24.02.2010 do 11.03.2010
Záměr
Min.doba zveřejnění od 24.02.2010 do 11.03.2010
Pozvánka
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva.
Min.doba zveřejnění od 04.03.2010 do 12.03.2010
Vyúčtování 2009 a návrh rozpočtu 2010 Svazku obcí okresu Plzeň-jih pro odpadové hospodářství.
Min.doba zveřejnění od 29.01.2010 do 14.02.2010
Výroční zpráva
Obecního úřadu Oselce o poskytování informací za rok 2009.
Min.doba zveřejnění od 20.01.2010 do 05.02.2010
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva
Min.doba zveřejnění od 12.12.2009 do 19.12.2009
Záměr
Min.doba zveřejnění od 12.12.2009 do 19.12.2009
Územní rozhodnutí
Min.doba zveřejnění od 05.11.2009 do 20.11.2009
Oznámení
Odbor výstavby a žiotního prostředí Městský úřad Nepomuk.
Min.doba zveřejnění od 17.09.2009 do 02.10.2009
Pozvánka
na veřejné zasedání zastupitelstva.
Min.doba zveřejnění od 18.09.2009 do 25.09.2009
Záměr
prodeje, koupě nebo pronájmu pozemků.
Min.doba zveřejnění od 10.09.2009 do 25.09.2009
Veřejná vyhláška
Oznámení o uložení písemnosti.
Min.doba zveřejnění od 11.09.2009 do 26.09.2009
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce.
Min.doba zveřejnění od 23.07.2008 do 31.07.2009
Výzva k podání nabídky ve zjednodušeném podlimitním řízení v rámci veřejné zakázky „Obnova spolkového zařízení v Oselcích“
Min.doba zveřejnění od 13.07.2008 do 31.07.2009
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Mikroregion Nepomucko za rok 2008.
Min.doba zveřejnění od 01.07.2008 do 15.07.2009
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Oselce za rok 2008.
Min.doba zveřejnění od 01.07.2008 do 15.07.2009
Závěrečný účet Mikroregion Nepomucko za rok 2008.
Min.doba zveřejnění od 01.07.2008 do 15.07.2009
Závěrečný účet obce Oselce za rok 2008.
Min.doba zveřejnění od 01.07.2008 do 15.07.2009
Záměr - prodeje nebo pronájmu.
Min.doba zveřejnění od 01.07.2008 do 15.07.2009
Pozvánka - Na veřejné zasedání zastupitelstva.
Min.doba zveřejnění od 01.07.2008 do 10.07.2009
Informace - Jak pomohla Evropská unie a Evropský sociální fond naší obci?
Min.doba zveřejnění od 27.11.2008 do 28.02.2009
Informace - o sběru nebezpečných odpadů.
Aktuální do 12.05.2009
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva.
Min.doba zveřejnění od 16.04.2008 do 24.04.2009
Veřejná vyhláška o uložení písemnosti.
Min.doba zveřejnění od 06.04.2008 do 21.04.2009
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
Min.doba zveřejnění od 06.04.2009 do 21.04.2009
Informace o sběru velkoobjemového odpadu.
Aktuální do 12.4.2009
Oznámení o zahájení řízení - MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK Odbor výstavby a životního prostředí
Min.doba zveřejnění od 20.3.2009 do 5.4.2009
Návrh rozpočtu 2009
Min.doba zveřejnění od 21.01.2009 do 07.02.2009.
Záměr
Min.doba zveřejnění od 21.01.2009 do 07.02.2009.
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva.
Min.doba zveřejnění od 31.01.2009 do 06.02.2009.
Oznámení o zveřejnění návrhu Plánu oblasti povodí Horní Vltavy.
Min.doba zveřejnění od 24.07.2008 do 31.12.2008.
Veřejná vyhláška - o uložení písemnosti.
Min.doba zveřejnění od 11.12.2008 do 27.12.2009
Záměr - prodeje nebo pronájmu pozemků.
Min.doba zveřejnění od 12.12.2008 do 21.12.2009
Pozvánka - na veřejné zasedání Zastupitelstva obce.
Min.doba zveřejnění od 12.12.2008 do 21.12.2009
Záměr odprodeje.
Min.doba zveřejnění od 12.09.2008 do 19.09.2008.
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce.
Min.doba zveřejnění od 12.09.2008 do 19.09.2008.
OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ
Min.doba zveřejnění od 01.09.2008 do 15.09.2008.
Oznámení o stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise.
Min.doba zveřejnění od 18.08.2008 do 03.09.2008.
Návrh rozpočtu
obce na rok 2008.
Minimální doba zveřejnění na úř.desce: od 14.2.2008 do 29.2.2008
Pozvánka
na zasedání zastupitelastva obce.
Minimální doba zveřejnění na úř.desce: od 22.2.2008 do 29.2.2008
Pozvánka
na zasedání zastupitelstva obce.
Minimální doba zveřejnění na úř.desce: od 14.12.2007 do 21.12.2007
Prodej pozemků
Seznam občanů, kteří mají zájem o koupi a výměnu obecních pozemků.
Minimální doba zveřejnění na úř.desce: od 5.12.2007 do 20.12.2007
Informace pro občany
Plánované akce obce Oselce na rok 2007.
Minimální doba zveřejnění na úř.desce: od 10.5.2007 do 10.6.2007
Rozpočet
obce Oselce na rok 2007.
Minimální doba zveřejnění na úř.desce: od 13.3.2007 do 28.3.2007
Záměr odprodeje
Minimální doba zveřejnění na úř.desce: od 6.9.2007 do 21.9.2007
Pozvánka
na zasedání zastupitelstva.
Minimální doba zveřejnění na úř.desce: od 14.9.2007 do 21.9.2007
Oznámení občanům o opravách komunikací
Minimální doba zveřejnění na úř.desce: od 8.6.2007 do 15.6.2007
Pozvánka na zasedání zastupitelstva
Minimální doba zveřejnění na úř.desce: od 8.6.2007 do 15.6.2007
Závěrečná zpráva
obce Oselce za rok 2006.
Minimální doba zveřejnění na úř.desce: od 22.2.2007 do 9.3.2007
Zpráva
o výsledku přezkoumáni hospodaření obce Oselce za rok 2006.
Minimální doba zveřejnění na úř.desce: od 22.2.2007 do 9.3.2007
Prodej pozemků
Seznam občanů, kteří mají zájem o koupi a výměnu obecních pozemků.
Minimální doba zveřejnění na úř.desce: od 22.2.2007 do 9.3.2007
Pozvánka
na 1. veřejné zasedání, které se bude konat v pátek dne 9.3.2007 od 18.00 hodin v obecní hospodě v Oselcích.
Minimální doba zveřejnění na úř.desce: od 22.2.2007 do 9.3.2007
Zpráva
o výsledku přezkoumání hospodaření.
Minimální doba zveřejnění na úř.desce: od 14.2.2007 do 1.3.2007
Výsledky
Výsledky voleb do Zastupitelstva obce konaných ve dnech 20. a 21.10.2006
Minimální doba zveřejnění na úř.desce: od 21.10.2006 do 6.11.2006
Rozhodnutí
ve vodoprávním řízení dle § 115 vodního zákona.
Minimální doba zveřejnění na úř.desce: od 28.10.2006 do 13.12.2006
Pozvánka Na ustavující zasedání nově zvoleného zastupitelstva, které se bude konat v sobotu 4.11.2006 v hasičské zbrojnici v Oselcích od 17.00 hod.
Minimální doba zveřejnění na úř.desce: od 25.10.2006 do 4.11.2006
Oznámení Volby, volební okrsky.
Minimální doba zveřejnění na úř.desce: od 4.10.2006 do 19.10.2006
Oznámení Volby, volební okrsky.
Minimální doba zveřejnění na úř.desce: od 6.9.2006 do 22.9.2006
Seznam Seznam - zájem o koupi a výměnu obecních pozemků.
Minimální doba zveřejnění na úř.desce: od 6.9.2006 do 22.9.2006
Pozvánka Zastupitelstvo obce Oselce zve své občany na 4. veřejné zasedání, které se bude konat v pátek 22.9.2006 v hostinci „ V podzámčí “ v Oselcích, začátek v 19.00 hod.
Minimální doba zveřejnění na úř.desce: od 6.9.2006 do 22.9.2006
Rozhodnutí o registraci kandidátní listiny volební strany - sdružení nezávislých kandidátů "Sdružení nezávislých kandidátů - Za rozvoj obcí ".
Minimální doba zveřejnění na úř.desce: od 31.8.2006 do 15.9.2006
Rozhodnutí o registraci kandidátní listiny volební strany - registrovaná politická strana "Česká strana sociálně demokratická".
Minimální doba zveřejnění na úř.desce: od 31.8.2006 do 15.9.2006
Rozhodnutí o registraci kandidátní listiny volební strany - sdružení nezávislých kandidátů "Sdružení nezávislých kandidátů - Za obce"
Minimální doba zveřejnění na úř.desce: od 31.8.2006 do 15.9.2006
Oznámení Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise.
Minimální doba zveřejnění na úř.desce: od 21.8.2006 do 6.9.2006
Oznámení OZNÁMENÍ - Dle § 67 zákona číslo 128/2000 Sb. stanovilo zastupitelstvo obce 9 členů zastupitelstva obce Oselce.
Minimální doba zveřejnění na úř.desce: od 27.7.2006 do 27.8.2006
Veřejná vyhláška O uložení písemností.
Minimální doba zveřejnění na úř.desce: od 11.7.2006 do 26.7.2006
Zpráva Zpráva o výsledku přezkoumáni hospodaření obce Oselce za rok 2005.
Minimální doba zveřejnění na úř.desce: od 14.6.2006 do 14.7.2006
Zpráva Závěrečná zpráva obce Oselce za rok 2005.
Minimální doba zveřejnění na úř.desce: od 14.6.2006 do 29.6.2006
Pozvánka Zastupitelstvo obce Oselce zve své občany na 3. veřejné zasedání, které se bude konat ve čtvrtek 29.6.2006 v hasičské zbrojnici v Oselcích, začátek v 20.00 hod.
Minimální doba zveřejnění na úř.desce: od 14.6.2006 do 29.6.2006
Výsledky voleb Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konaných ve dnech 2. a 3.6.2006.
Minimální doba zveřejnění na úř.desce: od 5.6.2006 do 20.6.2006
Zpráva Zpráva o výsledku přezkoumáni hospodaření DSO Mikroregion Nepomucko za rok 2005.
Minimální doba zveřejnění na úř.desce: od 15.5.2006 do 15.6.2006
Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
Minimální doba zveřejnění na úř.desce: od 18.5.2006 do 3.6.2006
Volební okrsky Určení počtu a sídla volebních okrsků, jmenování zapisovatelek volební komise a počet členů okrskových komisí pro konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, které se budou konat dne 2. a 3. června 2006 .
Minimální doba zveřejnění na úř.desce: od 18.4.2006 do 3.6.2006
Veřejná vyhláška o doručení písemností podle § 19 odst. 1 zákona č.377/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů
Minimální doba zveřejnění na úř.desce: od 15.5.2006 do 30.5.2006
Veřejná vyhláška o doručení písemností podle § 19 odst. 1 zákona č.377/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů
Minimální doba zveřejnění na úř.desce: od 15.5.2006 do 30.5.2006
Pozvánka Zastupitelstvo obce Oselce zve své občany na 2. veřejné zasedání, které se bude konat ve čtvrtek 20.4.2006 v hasičské zbrojnici v Oselcích, začátek v 19.00 hod.
Minimální doba zveřejnění na úř.desce: od 5.4.2006 do 20.4.2006
Pozvánka Zastupitelstvo obce Oselce zve své občany na 1. veřejné zasedání, které se bude konat v pátek 3.3.2006 v hostinci „ V podzámčí “ v Oselcích, začátek v 19.00 hod.
Minimální doba zveřejnění na úř.desce: od 15.2.2006 do 3.3.2006
Prodej pozemků Seznam občanů, kteří mají zájem o koupi a výměnu obecních pozemků.
Minimální doba zveřejnění na úř.desce: od 15.2.2006 do 3.3.2006