Aktuálně

Plánovaná odstávka elektřiny 24.8.2021

Informace o přerušení dodávek elektřiny.

Novinky na Úřední desce

Mimořádné opatření k 29.4.2021

Důležité informace k současným omezením spojeným s šířením koronaviru.

Minimální zveřejnění od 30.4.2021 do

Oznámení o vyvěšení dokumentů Mikroregion Nepomucko

Informace o zveřejnění dokumentů

Minimální zveřejnění od 03.11.2020 do 03.11.2021

Veřejná vyhláška č.j.: 18918/2019-MZE-16212

Opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství

Minimální zveřejnění od 04.4.2019 do 31.12.2022

Oznámení o ukončení aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ)

na části k.ú.Kotouň - ppč. KN 200/18, KN 203/3, KN 207, KN 209

Minimální zveřejnění od 29.3.2016 do 14.4.2023

Poslední usnesení zastupitelstva

Usnesení z 29.6.2021

Usnesení z 2. veřejného zasedání zastupitelstva obce Oselce, které se konalo 29.6.2021 na obecním úřadě v Oselcich.

Zveřejněno: 29.6.2021