Usnesení zastupitelstva

Chronologicky seřazená usnesení Zastupitelstva obce Oselce.

Usnesení z 29.6. 2022

Usnesení z 3. veřejného zasedání zastupitelstva obce Oselce, které se konalo 29-6.2022 na obecním úřadě v Oselcich.

Usnesení z 31.5.2022

Usnesení z 2. veřejného zasedání zastupitelstva obce Oselce, které se konalo 31.5.2022 na obecním úřadě v Oselcich.

Usnesení z 24.03.2022

Usnesení z 1. veřejného zasedání zastupitelstva obce Oselce, které se konalo 24.03.2022 na obecním úřadě v Oselcich.