Archiv dokumentů

Archiv vybraných dokumentů zveřejněných na úřední desce nebo ostatních důležitých dokumentů.

VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU

Volby do Evropského parlamentu se budou konat v pátek 7. června 2024 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 8. června 2024 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

Minimální zveřejnění od 23.4.2024 do 09.6.2024

Pozvánka na 1. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Oselce 27.3.2024

Obec Oselce zveřejňuje pozvánku na ZO které se koná 27.3.2024

Minimální zveřejnění od 20.3.2024 do 05.4.2024

Směna pozemku Oselce

Záměr prodat, směnit, převést nebo darovat nemovitý majetek, pronajmout jej nebo vypůjčit

Minimální zveřejnění od 12.3.2024 do 29.3.2024

Návrh rozpočtu obce Oselce na rok 2024

Návrh rozpočtu obce Oselce na rok 2024

Minimální zveřejnění od 11.12.2023 do 31.12.2023

Pozvánka na 4. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Oselce 27.9.2023

Obec Oselce zveřejňuje pozvánku na ZO které se koná 27.9.2023

Minimální zveřejnění od 08.12.2023 do 27.12.2023

Oznámení o vyvěšení dokumentů - Mikroregion Nepomucko z 21.11. 2023

Oznámení o vyvěšení dokumentů - Mikroregion Nepomucko z 21.11. 2023

Minimální zveřejnění od 21.11.2023 do 15.1.2024

Veřejná vyhláška ze dne 13.11. 2023

Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost

Minimální zveřejnění od 14.11.2023 do 29.11.2023

Rozpočet na rok 2024 Svazek obcí okresu Plzeň - jih pro odpadové hospodářství STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU SVAZKU NA ROKY 2025 - 2026

Rozpočet na rok 2024, STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU SVAZKU NA ROKY 2025 - 2026, Svazek obcí okresu Plzeň-jih pro odpadové hospodářství

Minimální zveřejnění od 10.11.2023 do 31.12.2023

Usnesení č.j.: 7 / 2023

Usnesení OÚ Oselce - ustanovení opatrovnictví č.j. 7 / 2023.

Minimální zveřejnění od 25.10.2023 do 12.11.2023

Veřejná vyhláška ze dne 20.10. 2023

Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost

Minimální zveřejnění od 23.10.2023 do 06.11.2023

Návrh rozpočtu Svazku obcí okresu Plzeň-jih pro odpadové hospodářství na rok 2024 a střednědobý výhled 2025-2026

Návrh rozpočtu Svazku obcí okresu Plzeň-jih pro odpadové hospodářství na rok 2024 a střednědobý výhled 2025-2026

Minimální zveřejnění od 17.10.2023 do 04.11.2023

Usnesení č.j.: 1 - 6 / 2023

Usnesení OÚ Oselce - ustanovení opatrovnictví č.j. 1 - 6 / 2023.

Minimální zveřejnění od 06.9.2023 do 25.10.2023

Pozvánka na 3. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Oselce 13.9.2023

Obec Oselce zveřejňuje pozvánku na ZO které se koná 13.9.2023

Minimální zveřejnění od 31.8.2023 do 13.9.2023

Záměr 30.8.2023

Záměr nakládání s obecním majetkem ze dne 30.8.2023

Minimální zveřejnění od 30.8.2023 do 15.9.2023

Veřejná vyhláška č.j.: PK-RR/3359/23

Veřejná vyhláška o veřejném projenání návrhu Aktualizace č.5 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje

Minimální zveřejnění od 10.8.2023 do 25.8.2023

Aukční vyhláška č.j.: UZSVM/P/14547/2023-HMSO

Informace o elektronické aukci.

Minimální zveřejnění od 26.5.2023 do 22.6.2023

Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Nepomucko za rok 2022

Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Nepomucko za rok 2022

Minimální zveřejnění od 23.5.2023 do 16.6.2023

Pozvánka na 2. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Oselce 29.5.2023

Obec Oselce zveřejňuje pozvánku na ZO které se koná 29.5.2023

Minimální zveřejnění od 22.5.2023 do 29.5.2023

Záměr 12.5.2023

Záměr nakládání s obecním majetkem ze dne 12.5.2023

Minimální zveřejnění od 14.5.2023 do 29.5.2023

Návrh Závěrečného účtu 2022

Návrh Závěrečného účtu obce Oselce za rok 2022

Minimální zveřejnění od 14.5.2023 do 29.5.2023

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 2022

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2022

Minimální zveřejnění od 14.5.2023 do 14.6.2023