Archiv dokumentů strana 8

Archiv vybraných dokumentů zveřejněných na úřední desce nebo ostatních důležitých dokumentů. Strana číslo 8.

Veřejná vyhláška č.j.:988963/19/2300-11460-401159

Daň z nemovitých věcí

Minimální zveřejnění od 24.4.2019 do 27.5.2019

Jmenování zapisovatelů OVK pro volby do EP konaných ve dnech 24. a 25.5.2019

Jmenování zapisovatelů okrskových volebních komisí pro volby do Evropského parlamentu, které se konají ve dnech 24. a 25. 5. 2019

Minimální zveřejnění od 12.4.2019 do 25.5.2019

Návrh rozpočtu Svazku obcí okresu Plzeň-jih pro odpadové hospodářství na rok 2019

Návrh rozpočtu Svazku obcí okresu Plzeň-jih pro odpadové hospodářství na rok 2019

Minimální zveřejnění od 12.4.2019 do 12.5.2019

Středně dobý výhled rozpočtu Svazku obcí okresu Plzeň-jih pro odpadové hospodářství na období 2020-2022

Středně dobý výhled rozpočtu Svazku obcí okresu Plzeň-jih pro odpadové hospodářství na období 2020-2022

Minimální zveřejnění od 12.4.2019 do 12.6.2020

Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do EP ve dnech 24. a 25.5.2019

Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do EP které se konají ve dnech 24. a 25.5.2019

Minimální zveřejnění od 09.4.2019 do 25.5.2019

Veřejná vyhláška č.j.: 18918/2019-MZE-16212

Opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství

Minimální zveřejnění od 04.4.2019 do 31.12.2022

Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření k 31.12.2018

Svazek obcí okresu Plzeň-jih pro odpadové hospodářství

Minimální zveřejnění od 28.3.2019 do 28.6.2019

Návrh závěrečného účtu za rok 2018

Svazek obcí okresu Plzeň-jih pro odpadové hospodářství

Minimální zveřejnění od 28.3.2019 do 28.6.2019

Stanovení minimálního počtu členů okr. volebních komisí pro volby do EP

Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí pro volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 24. a 25.5.2019

Minimální zveřejnění od 23.3.2019 do 25.5.2019

Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Oselce 29.3.2019

Obec Oselce zveřejňuje pozvánku na ZO které se koná 29.3.2019

Minimální zveřejnění od 23.3.2019 do 29.5.2019

Veřejná vyhláška č.j.: PK-RR/112/19

o vadání Aktualizace č.4 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje

Minimální zveřejnění od 09.1.2019 do 25.1.2019

Výzva ČEZ Distribuce a.s. 2019

Výzva ČEZ Distribuce a.s. na okleštění stromoví.

Minimální zveřejnění od 02.1.2019 do 30.11.2019

Informace KÚPK o bezúplatném převodu pozemku 2018

Informace KÚPK o bezúplatném převodu pozemku

Minimální zveřejnění od 20.12.2018 do 20.12.2019

Bezúplatný převod č.j.: ZN/243/IM/18

Informace KÚPK o bezúplatném převodu pozemku

Minimální zveřejnění od 14.12.2018 do 14.1.2019

Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Oselce 21.12.2018

Obec Oselce zveřejňuje pozvánku na ZO které se koná 21.12.2017

Minimální zveřejnění od 14.12.2018 do 25.12.2018

Návrh rozpočtu obce Oselce na rok 2019

Návrh rozpočtu obce Oselce na rok 2019

Minimální zveřejnění od 05.12.2018 do 20.12.2018

Návrh střednědobého rozpočtového výhledu 2019 - 2022

Návrh rozpočtu obce Oselce na rok 2019

Minimální zveřejnění od 05.12.2018 do 21.12.2018

Oznámení č.j.: SPU 547256/2018/Rou

Oznámení o vyřazení pozemků z veřejné nabídky

Minimální zveřejnění od 03.12.2018 do 03.1.2019

Informace pro vlastníky lesa č.j.: PK-ŽP/22090/18

Informace pro vlastníky lesa - kůrovec

Minimální zveřejnění od 26.11.2018 do 30.4.2019

Rozpočet 2019, rozpočtový výhled 2019-2021, Mikroregion Nepomucko

Rozpočet a rozpočtový výhled DSO Mikroregion Nepomucko

Minimální zveřejnění od 26.11.2018 do 12.12.2018