Archiv dokumentů strana 10

Archiv vybraných dokumentů zveřejněných na úřední desce nebo ostatních důležitých dokumentů. Strana číslo 10.

Výzva k důslednému plnění opatření v ochraně lesa - březen 2018

KÚ Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, vydává Výzvu k důslednému plnění opatření v ochraně lesa - lýkožrout smrkový

Minimální zveřejnění od 06.3.2018 do 30.9.2018

Veřejná vyhláška č.j.: PK-RR/662/18

Veřejná vyhláška o návrhu Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje a Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje na udržitelný rozvoj území.

Minimální zveřejnění od 06.2.2018 do 15.3.2018

Výsledky 2. kola volby prezidenta ČR konané ve dnech 26. a 27. ledna 2018

Výsledky voleb v naší obci

Minimální zveřejnění od 31.1.2018 do 28.2.2018

Oznámení o počtu a sídle volebních okrsků pro volby prezidenta republiky 2018

konané ve dnech 26. a 27. ledna 2018

Minimální zveřejnění od 14.1.2018 do 25.1.2018

Výsledky 1. kola volby prezidenta ČR konané ve dnech 12. a 13. ledna 2018

Výsledky voleb v naší obci.

Minimální zveřejnění od 13.1.2018 do 13.2.2018

Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Oselce 18.1.2018

Obec Oselce zveřejňuje pozvánku na ZO které se koná 18.1.2018

Minimální zveřejnění od 10.1.2018 do 18.1.2018

Návrh zadání Územního plánu obce Oselce z 3.11.2018

Obec Oselce zveřejňuje návrh zadání Územního plánu obce Oselce

Minimální zveřejnění od 03.1.2018 do 03.2.2018

Oznámení o počtu a sídle volebních okrsků pro volby prezidenta republiky 2018

konané ve dnech 12. a 13. ledna 2018

Minimální zveřejnění od 28.12.2017 do 11.1.2018

Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Oselce 27.12.2017

Obec Oselce zveřejňuje pozvánku na ZO které se koná 27.12.2017

Minimální zveřejnění od 20.12.2017 do 27.12.2017

Pozvánka na první zasedání volební komise obce Oselce z 20.12.2017

Pozvánka na první zasedání volební komise

Minimální zveřejnění od 20.12.2017 do 27.1.2018

Záměr nakládání s majetkem obce z 11.12.2017

Záměr nakládání s majetkem obce

Minimální zveřejnění od 11.12.2017 do 27.12.2017

Oznámení o zveřejnění dokumentů Mikroregion Nepomucko z 1.12.2017

Oznámení o zveřejnění dokumentů Mikroregion Nepomucko

Minimální zveřejnění od 01.12.2017 do 31.12.2017

Oznámení SOOPlzeň - jih pro odp. hosp. - zveřejnění dokumentů č.1 1.12.2017

Oznámení Svazku obcí okresu Plzeň - jih pro odp. hosp. - zveřejnění dokumentů č.1.

Minimální zveřejnění od 01.12.2017 do 30.3.2018

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volby Prezidenta ČR 2018

ve dnech 12. a 13.1.2018 a 26. a 27.1.2018

Minimální zveřejnění od 13.11.2017 do 27.1.2018

Dražební vyhláška 13.12.2017

Oznámení elektronické dražby dobrovolné

Minimální zveřejnění od 08.11.2017 do 13.12.2017

Opatření obecné povahy č.j.: 66595/2017-MZE-16212

Ministerstvo zemědělství Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů vydává Opatření obecné povahy.

Minimální zveřejnění od 08.11.2017 do 24.11.2017

Oznámení č.j.: ZÚ-03532/2017-13600

Oznámení o výkonu topografických prací pro aktualizaci ZABAGED v roce 2017

Minimální zveřejnění od 08.11.2017 do 24.11.2017

Rozpočet DSO Mikroregion Nepomucko 2018

Rozpočet a rozpočtový výhled DSO Mikroregion Nepomucko na rok 2018

Minimální zveřejnění od 02.11.2017 do 20.11.2017

Oznámení č.j.: MÚ/VŽP/2181/17

o projednávání návrhu zadání Územního plánu obce

Minimální zveřejnění od 01.11.2017 do 02.12.2017

Výsledky voleb do PSPČR 2017

Výsledky voleb

Minimální zveřejnění od 23.10.2017 do 23.11.2017

Oznámení Mikroregion Nepomucko - zveřejnění dokumentů 2017

Oznámení Mikroregion Nepomucko o zveřejnění dokumentů.

Minimální zveřejnění od 16.10.2017 do 16.11.2018