Archiv dokumentů strana 10

Archiv vybraných dokumentů zveřejněných na úřední desce nebo ostatních důležitých dokumentů. Strana číslo 10.

Oznámení o zveřejnění dokumentů Mikroregion Nepomucko z 1.12.2017

Oznámení o zveřejnění dokumentů Mikroregion Nepomucko

Minimální zveřejnění od 01.12.2017 do 31.12.2017

Oznámení SOOPlzeň - jih pro odp. hosp. - zveřejnění dokumentů č.1 1.12.2017

Oznámení Svazku obcí okresu Plzeň - jih pro odp. hosp. - zveřejnění dokumentů č.1.

Minimální zveřejnění od 01.12.2017 do 30.3.2018

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volby Prezidenta ČR 2018

ve dnech 12. a 13.1.2018 a 26. a 27.1.2018

Minimální zveřejnění od 13.11.2017 do 27.1.2018

Dražební vyhláška 13.12.2017

Oznámení elektronické dražby dobrovolné

Minimální zveřejnění od 08.11.2017 do 13.12.2017

Opatření obecné povahy č.j.: 66595/2017-MZE-16212

Ministerstvo zemědělství Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů vydává Opatření obecné povahy.

Minimální zveřejnění od 08.11.2017 do 24.11.2017

Oznámení č.j.: ZÚ-03532/2017-13600

Oznámení o výkonu topografických prací pro aktualizaci ZABAGED v roce 2017

Minimální zveřejnění od 08.11.2017 do 24.11.2017

Rozpočet DSO Mikroregion Nepomucko 2018

Rozpočet a rozpočtový výhled DSO Mikroregion Nepomucko na rok 2018

Minimální zveřejnění od 02.11.2017 do 20.11.2017

Oznámení č.j.: MÚ/VŽP/2181/17

o projednávání návrhu zadání Územního plánu obce

Minimální zveřejnění od 01.11.2017 do 02.12.2017

Výsledky voleb do PSPČR 2017

Výsledky voleb

Minimální zveřejnění od 23.10.2017 do 23.11.2017

Oznámení Mikroregion Nepomucko - zveřejnění dokumentů 2017

Oznámení Mikroregion Nepomucko o zveřejnění dokumentů.

Minimální zveřejnění od 16.10.2017 do 16.11.2018

Výběrové řízení z 5.12.2017

na zjištění zájemce o koupi nemovitých věcí

Minimální zveřejnění od 05.10.2017 do 05.12.2017

Informace o počtu a sídlech volebních okrsků volby 2017

Informace o počtu a sídlech volebních okrsků pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR dle § 14c písm. f) zák. č. 247/1995 Sb. o volbách do Parlamentu ČR a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, konaných ve dnech 20. a 21.října 2017.

Minimální zveřejnění od 02.10.2017 do 18.10.2017

Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Oselce 27.9.2017

Obec Oselce zveřejňuje pozvánku na ZO které se koná 27.9.2017.

Minimální zveřejnění od 19.9.2017 do 27.9.2017

Veřejná vyhláška č.j.:55197/2017-MZE-16212

Opatření obecné povahy - zastavení těžeb v lese.

Minimální zveřejnění od 14.9.2017 do 30.9.2017

Záměr

Záměr nakládání s majetkem obce.

Minimální zveřejnění od 12.9.2017 do 27.9.2017

Jmenování zapisovatelů OVK pro volby do PSP ČR konaných ve dnech 20. a 21. 10. 2017

Jmenování zapisovatelů okrskových volebních komisí pro volby do PSP ČR konaných ve dnech 20. a 21. 10. 2017.

Minimální zveřejnění od 09.9.2017 do 21.10.2017

Seznam volebních okrsků pro volby do PSP ČR konaných ve dnech 20. - 21. 10. 2017

Zveřejňujeme seznam volebních okrsků pro volby do PSP ČR konaných ve dnech 20. - 21. 10. 2017.

Minimální zveřejnění od 05.9.2017 do 21.10.2017

Upuštění od dražby 19.9.2017

Upuštění od elektronické dražby dobrovolné.

Minimální zveřejnění od 31.8.2017 do 19.9.2017

Oznámení o přípravě nového Územního plánu obce Oselce

Výzva občanům obce a vlastníkům nemovitostí v katastrálním území Oselce, Kotouň, Nová Ves.

Minimální zveřejnění od 21.8.2017 do 30.9.2017

Stanovení minimálního počtu členů OVK do PSP ČR konaných ve dnech 20. a 21. 10. 2017

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konaných ve dnech 20. -21. 10. 2017.

Minimální zveřejnění od 21.8.2017 do 21.10.2017

Dražební vyhláška 19.9.2017

Dražební vyhláška elektronické dražby dobrovolné.

Minimální zveřejnění od 15.8.2017 do 19.9.2017