Archiv dokumentů strana 14

Archiv vybraných dokumentů zveřejněných na úřední desce nebo ostatních důležitých dokumentů. Strana číslo 14.

Dražební vyhláška č.j.: 081 EX 16275/11-105

Dražební vyhláška č.j.: 081 EX 16275/11-105 o provedení elektronické dražby

Minimální zveřejnění od 02.2.2016 do 03.8.2016

Dražební vyhláška č.j.: 120 EX 101811/13-51

Dražební vyhláška č.j.: 120 EX 101811/13-51 o provedení elektronické dražby nemovitých věcí

Minimální zveřejnění od 25.1.2016 do 12.4.2016

Pozvánka 29. 12. 2015

na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Oselce

Minimální zveřejnění od 21.12.2015 do 29.12.2015

Rozpočet Mikroregion Nepomucko 2016

Rozpočet DSO Mikroregion Nepomucko na rok 2016

Minimální zveřejnění od 23.11.2015 do 08.12.2015

Projekt CZ.1.04/2.1.00/03.00015 - Vzdělávejte se pro růst!- pracovní příležitosti

Jak pomohla Evropská unie a Evropský sociální fond naší obci?

Minimální zveřejnění od 16.11.2015 do 02.12.2015

Výběrové řízení č.j.:UZSVM/P/2015-HMSO

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vyhlašuje Výběrové řízení na zajištění zájemce o koupi nemovitéhoi majetku.

Minimální zveřejnění od 02.11.2015 do 05.12.2015

Vyhlášení platnosti 13. 11. 2015

obnoveného katastrálního operátu

Minimální zveřejnění od 13.10.2015 do 13.11.2015

Záměr nakládání s obecním majetkem 8.9.2015

Obec Oselce zveřejňuje záměr

Minimální zveřejnění od 08.9.2015 do 23.9.2015

Veřejnoprávní smlouva č.j.: VŽP/2634/2015 - Per

Oznámení o uzavření Veřejnoprávní smlouvy - stavba stáje pro skot a stavební úpravy objektů Oselce, Kotouň.

Minimální zveřejnění od 26.8.2015 do 10.9.2015

Oznámení č.j.: OO-8/2014-406

Oznámení obci o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí.

Minimální zveřejnění od 19.8.2015 do 05.9.2015

Rozhodnutí č.j.: VŽP/2557/2015-Pe

Rozhodnutí o prodloužení sloučeného územního a stavebního povolení.

Minimální zveřejnění od 19.8.2015 do 05.9.2015

Dražební vyhláška č.j.:156 EX 41/15-22

Dražební vyhláška č.j.:156 EX 41/15-22

Minimální zveřejnění od 14.8.2015 do 10.11.2015

Veřejnoprávní smlouva č.j.:VŽP/2168/2015 - Per

Veřejnoprávní smlouva č.j.:VŽP/2168/2015 - Per

Minimální zveřejnění od 20.7.2015 do 29.7.2015

Záměr prodeje 12.6.2015

Obec Oselce zveřejňuje záměr

Minimální zveřejnění od 12.6.2015 do 27.6.2015

Usnesení SPÚ č.j.: SPU 255743/2015

Usnesení Státního pozemkového úřadu

Minimální zveřejnění od 25.5.2015 do 10.6.2015

Závěrečný účet obce Oselce za rok 2014

Dokument obsahuje: Závěrečný účet, Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu, Výkaz zisku a ztráty, Rozvaha - bilance a Příloha

Minimální zveřejnění od 25.5.2015 do 10.6.2015

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření - ÚSC Oselce za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření - ÚSC Oselce za rok 2014

Minimální zveřejnění od 19.5.2015 do 04.6.2015

Výzva majitelům pozemků od ÚZSVM - č.j.: UZSVM/P/10858/2015-HMSO

Agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník) - § 64 – 65 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon.

Minimální zveřejnění od 19.5.2015 do 31.12.2023

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření - DSO Mikroregion Nepomucko za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření - DSO Mikroregion Nepomucko za rok 2014

Minimální zveřejnění od 15.5.2015 do 30.5.2015

Veřejná vyhláška č.j.: 18198/2015-MZE-15120

OZNÁMENÍ O NÁVRZÍCH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY a VÝZVA K UPLATNĚNÍ PŘIPOMÍNEK

Minimální zveřejnění od 01.4.2015 do 27.4.2015

Pozvánka 27. 03. 2015

na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Oselce

Minimální zveřejnění od 21.3.2015 do 27.3.2015