Archiv dokumentů strana 6

Archiv vybraných dokumentů zveřejněných na úřední desce nebo ostatních důležitých dokumentů. Strana číslo 6.

Záměr 9.6.2020

Záměr nakládání s obecním majetkem ze dne 9.6.2020

Minimální zveřejnění od 09.6.2020 do 24.6.2020

Návrh Závěrečný účet 2019

Závěrečný účet obce Oselce za rok 2019 - návrh

Minimální zveřejnění od 01.6.2020 do 15.6.2020

Návrh rozpočtu na rok 2020 SOPJ pro odp. hosp. a střednědobý výhled 2018 - 2022

Návrh rozpočtu na rok 2020 Svazek obcí Plzeň-jih pro odpadové hospodářství a středně dobý rozpočtový výhled 2018-2022

Minimální zveřejnění od 21.5.2020 do 21.6.2020

Závěrečný účet a Zpráva - Mikroregion Nepomucko 2019

Závěrečný účet a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Mikroregion Nepomucko 2019

Minimální zveřejnění od 21.5.2020 do 21.6.2020

Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Oselce 5.5.2020

Obec Oselce zveřejňuje pozvánku na ZO které se koná 5.5.2020

Minimální zveřejnění od 29.4.2020 do 05.5.2020

Návrh závěrečného účtu svazek obcí Štěnovice 2019

Návrh závěrečného účtu svazek obcí Štěnovice za rok 2019

Minimální zveřejnění od 23.4.2020 do 08.5.2020

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 2019

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019

Minimální zveřejnění od 23.4.2020 do 23.5.2020

Veřejná vyhláška č.j.: 809720/20/2300-11420-401159

Daň z nemovitých věcí - Informace FÚ pro PK

Minimální zveřejnění od 22.4.2020 do 27.5.2020

Opatření obecné povahy č.j.:17110/2020-MZE-16212

Opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství

Minimální zveřejnění od 02.4.2020 do 17.4.2020

Usnesení vlády č.142

Usnesení vlády k boji s koronavirem

Minimální zveřejnění od 31.3.2020 do 30.4.2020

Mimořádná opatření Ministersta zdravotnictví ze dne 30.3.2020

Důležité informace k současným omezením spojeným s šířením koronaviru.

Minimální zveřejnění od 31.3.2020 do 30.4.2020

Usnesení vlády č.127

Usnesení vlády k boji s koronavirem

Minimální zveřejnění od 23.3.2020 do 23.4.2020

Veřejná vyhláška č.j.: DOP/5175/2020 - BaM

Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikací.

Minimální zveřejnění od 18.3.2020 do 27.4.2020

Opatření vlády - koronavir SZ35

Nařízení vlády

Minimální zveřejnění od 16.3.2020 do 16.4.2020

Vyhlášení nouzového stavu 12.3.2020

Informace o vyhlášení nouzového stavu

Minimální zveřejnění od 12.3.2020 do 12.4.2020

Mimořádné opatření č.j.: MZDR 10666/2020-1/MIN/KAN

Důležité informace k současným omezením spojeným s šířením koronaviru.

Minimální zveřejnění od 11.3.2020 do 11.4.2020

Opatření obecné povahy č.j.: DOP/12918/2019 - BaM, DOP/12914/2019 - BaM a DOP/12912/2019 - BaM

Stanovení přechodných úprav provozu

Minimální zveřejnění od 20.12.2019 do 05.1.2020

Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Oselce 19.12.2019

Obec Oselce zveřejňuje pozvánku na ZO které se koná 19.12.2019

Minimální zveřejnění od 12.12.2019 do 19.12.2019

Návrh rozpočtu 2020 a výhled 2020 - 2023 Obec Oselce

Návrh rozpočtu na rok 2020 a rozpočtový výhled 2020 - 2023 Obec Oselce

Minimální zveřejnění od 04.12.2019 do 19.12.2019

Návrh rozpočtu 2020 a výhled 2020 - 2022 Mikroregion Nepomucko

Návrh rozpočtu na rok 2020 a rozpočtový výhled 2020 - 2022 Mikroregion Nepomucko

Minimální zveřejnění od 06.11.2019 do 22.11.2019

Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Oselce 27.9.2019

Obec Oselce zveřejňuje pozvánku na ZO které se koná 27.9.2019

Minimální zveřejnění od 21.9.2019 do 27.9.2019