Úřední deska

Úřední deska obce Oselce.

Schválené rozpočty, schválené rozpočtové výhledy, schválená rozpočtová opatření a závěrečné účty Obce Oselce jsou trvale elektronicky zveřejněny v části ROZPOČTY


Opatření obecné povahy č. j. PK-ŽP/9706/24

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí vydává opatření obecné povahy

Minimální zveřejnění od 11.6.2024 do 12.7.2024

Záměr prodeje 10. 6. 2024

Obec Oselce zveřejňuje záměr

Minimální zveřejnění od 11.6.2024 do 30.6.2024

Návrh Závěrečného účtu 2023

Návrh Závěrečného účtu obce Oselce za rok 2023

Minimální zveřejnění od 03.6.2024 do 20.6.2024

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Oselce za rok 2023

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2023

Minimální zveřejnění od 27.5.2024 do 30.6.2024

Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Nepomucko za rok 2023

Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Nepomucko za rok 2023

Minimální zveřejnění od 21.5.2024 do 30.6.2024