Úřední deska

Úřední deska obce Oselce.

Schválené rozpočty, schválené rozpočtové výhledy, schválená rozpočtová opatření a závěrečné účty Obce Oselce jsou trvale elektronicky zveřejněny v části ROZPOČTY


Veřejná vyhláška č.j.: ZÚ-00127/2023-13200

Provádění zeměměřičských prací.

Minimální zveřejnění od 30.3.2023 do 15.4.2023

Závěrečný účet svazku obcí 2022

Závěrečný účet Svazku obcí okresu Plzeň-jih pro odpadové hospodářství 2022

Minimální zveřejnění od 18.3.2023 do 18.4.2023

Oznámení o ukončení aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ)

na části k.ú.Kotouň - ppč. KN 200/18, KN 203/3, KN 207, KN 209

Minimální zveřejnění od 29.3.2016 do 14.4.2023

Výzva majitelům pozemků od ÚZSVM - č.j.: UZSVM/P/10858/2015-HMSO

Agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník) - § 64 – 65 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon.

Minimální zveřejnění od 19.5.2015 do 31.12.2023