Vyhlášky

Obecně závazné vyhlášky obce Oselce.

Veřejná vyhláška ze dne 13.11. 2023

Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost

Zveřejněno: 14.11.2023

Veřejná vyhláška ze dne 20.10. 2023

Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost

Zveřejněno: 23.10.2023

Obecně závazná vyhláška obce Oselce 2/2021

Obecně závazná vyhláška obce Oselce o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci.

Zveřejněno: 17.12.2021

Obecně závazná vyhláška obce Oselce 1/2021

Obecně závazná vyhláška obce Oselce o stanovení obecního systému odpadového hospodářství.

Zveřejněno: 17.12.2021

Obecně závazná vyhláška obce Oselce 1/2018

Obecně závazná vyhláška obce Oselce o pohybu psů a jiného zvířectva na veřejných prostranstvích k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku.

Zveřejněno: 27.9.2018

Obecně závazná vyhláška obce Oselce 2/2018

Obecně závazná vyhláška obce Oselce, kterou se vydává požární řád obce.

Zveřejněno: 27.9.2018

Obecně závazná vyhláška obce Oselce 3/2018

Obecně závazná vyhláška obce Oselce ,kterou se stanoví část společného školského obvodu Základní školy Kasejovice.

Zveřejněno: 27.9.2018

Obecně závazná vyhláška obce Oselce 4/2018

Obecně závazná vyhláška obce Oselce ,kterou se stanoví část společného školského obvodu Mateřské školy Kasejovice.

Zveřejněno: 27.9.2018

Obecně závazná vyhláška obce Oselce 1/2015

Obecně závazná vyhláška obce Oselce o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Oselce

Zveřejněno: 27.3.2015

Obecně závazná vyhláška obce Oselce 1/2013

Obecně závazná vyhláška obce Oselce o zrušení obecně závazných vyhlášek

Zveřejněno: 15.11.2013

Obecně závazná vyhláška obce Oselce 3/2013

Obecně závazná vyhláška obce Oselce o poplatku za komunální odpad

Zveřejněno: 15.11.2013

Obecně závazná vyhláška obce Oselce 4/2013

Obecně závazná vyhláška obce Oselce o místních poplatcích.

Zveřejněno: 15.11.2013

Vnitřní směrnice o zveřejňování informací

Vnitřní směrnice o zveřejňování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím s účinností od 1.1. 2006.

Zveřejněno: 01.1.2006

Řád veřejného pohřebiště obce Oselce

Obec Oselce jako provozovatel veřejného pohřebiště podle § 16 odst.l zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů,(dále jen „Zákon o pohřebnictví") vydává v souladu s ustanovením § 19 citovaného zákona a na základě usnesení Zastupitelstva obce ze dne 3.5.2002 tento řád veřejného pohřebiště (dále jen řád)

Zveřejněno: 03.5.2002