Archiv dokumentů strana 11

Archiv vybraných dokumentů zveřejněných na úřední desce nebo ostatních důležitých dokumentů. Strana číslo 11.

Veřejná nabídka č.j.:SPU014348/2015/03/Pe

pozemků dle $11a odst.4 zákona č.229/191 Sb.

Minimální zveřejnění od 16.1.2015 do 16.2.2015

Výzva k 21.7.2014

Informace pro veřejnost, aby se neznámí vlastníci pozemků přihlásili ke svému vlastnictví u ÚZSVM do 31.12.2023. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště Plzeň, Radobyčická 14, 301 00 Plzeň

Minimální zveřejnění od 21.7.2014 do 19.5.2015

Prodej pozemků 15.2.2006

Seznam občanů, kteří mají zájem o koupi a výměnu obecních pozemků

Minimální zveřejnění od 15.2.2006 do 03.3.2006