Archiv dokumentů strana 11

Archiv vybraných dokumentů zveřejněných na úřední desce nebo ostatních důležitých dokumentů. Strana číslo 11.

Střednědobý rozpočtový výhled 2017 - 2020

Střednědobý rozpočtový výhled Obce Oselce 2017 - 2020.

Minimální zveřejnění od 21.3.2017 do 21.4.2018

Návrh rozpočtu 2017

Návrh rozpočtu obce Oselce na rok 2017.

Minimální zveřejnění od 15.3.2017 do 30.3.2017

Informace o přístupu k dokumentům Oce Oselce 2017

Informace o přístupu k dokumentům Oce Oselce na rok 2017.

Minimální zveřejnění od 14.3.2017 do 14.3.2018

Opatření obecné povahy č.j.:ŽP/2292/17

Návrh opatření obecné povahy KÚPK Odbor životního prostředí.

Minimální zveřejnění od 17.2.2017 do 03.3.2017

Výzva č.j.:ŽP/590/17

Návrh opatření obecné povahy KÚPK Odbor životního prostředí.

Minimální zveřejnění od 12.1.2017 do 27.1.2017

Oznámení č.j.:DOP/23604/2016-BoM

Opatření obecné povahy stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci.

Minimální zveřejnění od 12.1.2017 do 27.1.2017

Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Oselce 16.12. 2016

Obec Oselce zveřejňuje pozvánku na ZO které se koná 16.12.2016.

Minimální zveřejnění od 09.12.2016 do 16.12.2016

Veřejná vyhláška č. j.: ŽP/12379/16

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy o stanovení záplavového území vísky v Ř. KM 0,000 - 19,650.

Minimální zveřejnění od 29.11.2016 do 14.12.2016

Rozpočet 2017 DSO Mikroregion Nepomucko

DSO Mikroregion Nepomucko - Rozpočet dle kapitol na rok 2017.

Minimální zveřejnění od 28.11.2016 do 13.12.2016

Veřejná vyhláška č. j.: DOP/23604/2016-BoM

Městský úřad Nepomuk, Odbor dopravy zveřejňuje Veřejnou vyhlášku.

Minimální zveřejnění od 23.11.2016 do 08.12.2016

OOP od KÚ Plzeňského kraje č. j.: ŽP/16382/16

KÚ Plzeňského kraje, odbor životního prostředí zveřejňuje návrh opatření obecné povahy spis. zn.: ZN/3140/ŽP/16.

Minimální zveřejnění od 14.10.2016 do 30.10.2016

Oznámení zahájení řízení o zařazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace

Obec Oselce zveřejňuje veřejnou vyhlášku.

Minimální zveřejnění od 06.10.2016 do 22.10.2016

Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Oselce 27.9. 2016

Obec Oselce zveřejňuje pozvánku na ZO které se koná 27.9.2016.

Minimální zveřejnění od 21.9.2016 do 27.9.2016

Záměr nakládání s obecním majetkem z 12.9.2016

Obec Oselce zveřejňuje záměr.

Minimální zveřejnění od 12.9.2016 do 29.9.2016

Jmenování zapisovatelů okrskové volební komise - volby 7. a 8.10.2016

Obec Oselce jmenuje zapisovatele volební komise.

Minimální zveřejnění od 26.8.2016 do 16.10.2016

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise - volby 7. a 8.10.2016

Obec Oselce stanovuje minimální počet členů volební komise. Min.doba zveřejnění od 8.8.2016 do 8.10.2016

Minimální zveřejnění od 08.8.2016 do 08.10.2016

Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Oselce 24.6. 2016

Obec Oselce zveřejňuje pozvánku na ZO které se koná 24.6.2016

Minimální zveřejnění od 18.6.2016 do 24.6.2016

Závěrečný účet obce Oselce za rok 2015

Dokument obsahuje: Závěrečný účet, Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu, Výkaz zisku a ztráty, Rozvaha - bilance, Příloha a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 2015

Minimální zveřejnění od 07.6.2016 do 22.6.2016

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy

MŽP vydává OOP - Program zlepšování kvality ovzduší zóna Jihozápad - CZ03.

Minimální zveřejnění od 02.6.2016 do 17.6.2016

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC DSO Mikroreg.Nepomucko 2015 a Závěrečný účet DSO Mikroregionu Nepomucko za rok 2015

Zveřejnění dokumentů DSO Mikroregion Nepomucko.

Minimální zveřejnění od 26.5.2016 do 11.6.2016