Archiv dokumentů strana 12

Archiv vybraných dokumentů zveřejněných na úřední desce nebo ostatních důležitých dokumentů. Strana číslo 12.

Upuštění od dražby 19.9.2017

Upuštění od elektronické dražby dobrovolné.

Minimální zveřejnění od 31.8.2017 do 19.9.2017

Oznámení o přípravě nového Územního plánu obce Oselce

Výzva občanům obce a vlastníkům nemovitostí v katastrálním území Oselce, Kotouň, Nová Ves.

Minimální zveřejnění od 21.8.2017 do 30.9.2017

Stanovení minimálního počtu členů OVK do PSP ČR konaných ve dnech 20. a 21. 10. 2017

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konaných ve dnech 20. -21. 10. 2017.

Minimální zveřejnění od 21.8.2017 do 21.10.2017

Dražební vyhláška 19.9.2017

Dražební vyhláška elektronické dražby dobrovolné.

Minimální zveřejnění od 15.8.2017 do 19.9.2017

Závěrečný účet 2016

Závěrečný účet obce Oselce za rok 2016.

Minimální zveřejnění od 24.7.2017 do 24.8.2017

Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Oselce 30.6.2017

Obec Oselce zveřejňuje pozvánku na ZO které se koná 30.6.2017

Minimální zveřejnění od 23.6.2017 do 30.6.2017

Záměr nakládání s obecním majetkem z 16.6.2017

Obec Oselce zveřejňuje záměr. Min.doba zveřejnění od 16.06.2017 do 30.06.2017

Minimální zveřejnění od 16.6.2017 do 30.6.2017

Návrh Závěrečného účtu 2016

Návrh Závěrečného účtu obce Oselce za rok 2016. Min.doba zveřejnění od 24.05.2017 do 10.06.2017

Minimální zveřejnění od 24.5.2017 do 10.6.2017

Veřejná vyhláška

o návrhu Aktualizace č.2 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje.

Minimální zveřejnění od 12.5.2017 do 26.6.2017

Veřejná vyhláška č.j.: 965936/17/2300-11460-401159

FÚ pro Plzeňský kraj - Daň z nemovitých věcí na rok 2017.

Minimální zveřejnění od 03.5.2017 do 29.5.2017

Oznámení o zveřejnění dokumentů Mikroregion Nepomucko z 3.5.2017

Rozpočet 2017, Rozpočtový výhled 2017 - 2019, Závěrečný účet 2015

Minimální zveřejnění od 03.5.2017 do 31.12.2017

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Oselce za rok 2016

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Oselce za rok 2016.

Minimální zveřejnění od 26.4.2017 do 12.5.2017

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC DSO Mikroreg.Nepomucko 2016 a Závěrečný účet DSO Mikroregionu Nepomucko za rok 2016

Zveřejnění dokumentů DSO Mikroregion Nepomucko.

Minimální zveřejnění od 04.4.2017 do 20.4.2017

Návrh závěrečného účtu svazku za rok 2016

Návrh závěrečného účtu Svazku obcí okresu Plzeň - jih pro odpadové hospodářství za rok 2016.

Minimální zveřejnění od 31.3.2017 do 14.4.2017

Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Oselce 31.3.2017

Obec Oselce zveřejňuje pozvánku na ZO které se koná 31.3.2017.

Minimální zveřejnění od 24.3.2017 do 31.3.2017

Oznámení Svazku obcí okresu Plzeň - jih pro odpadové hospodářství - zveřejnění dokumentů 2017

Oznámení Svazku obcí okresu Plzeň - jih pro odpadové hospodářství o zveřejnění dokumentů. 2017.

Minimální zveřejnění od 23.3.2017 do 23.3.2018

Střednědobý rozpočtový výhled 2017 - 2020

Střednědobý rozpočtový výhled Obce Oselce 2017 - 2020.

Minimální zveřejnění od 21.3.2017 do 21.4.2018

Návrh rozpočtu 2017

Návrh rozpočtu obce Oselce na rok 2017.

Minimální zveřejnění od 15.3.2017 do 30.3.2017

Informace o přístupu k dokumentům Oce Oselce 2017

Informace o přístupu k dokumentům Oce Oselce na rok 2017.

Minimální zveřejnění od 14.3.2017 do 14.3.2018

Opatření obecné povahy č.j.:ŽP/2292/17

Návrh opatření obecné povahy KÚPK Odbor životního prostředí.

Minimální zveřejnění od 17.2.2017 do 03.3.2017