Archiv dokumentů strana 13

Archiv vybraných dokumentů zveřejněných na úřední desce nebo ostatních důležitých dokumentů. Strana číslo 13.

Záměr nakládání s obecním majetkem z 12.9.2016

Obec Oselce zveřejňuje záměr.

Minimální zveřejnění od 12.9.2016 do 29.9.2016

Jmenování zapisovatelů okrskové volební komise - volby 7. a 8.10.2016

Obec Oselce jmenuje zapisovatele volební komise.

Minimální zveřejnění od 26.8.2016 do 16.10.2016

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise - volby 7. a 8.10.2016

Obec Oselce stanovuje minimální počet členů volební komise. Min.doba zveřejnění od 8.8.2016 do 8.10.2016

Minimální zveřejnění od 08.8.2016 do 08.10.2016

Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Oselce 24.6. 2016

Obec Oselce zveřejňuje pozvánku na ZO které se koná 24.6.2016

Minimální zveřejnění od 18.6.2016 do 24.6.2016

Závěrečný účet obce Oselce za rok 2015

Dokument obsahuje: Závěrečný účet, Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu, Výkaz zisku a ztráty, Rozvaha - bilance, Příloha a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 2015

Minimální zveřejnění od 07.6.2016 do 22.6.2016

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy

MŽP vydává OOP - Program zlepšování kvality ovzduší zóna Jihozápad - CZ03.

Minimální zveřejnění od 02.6.2016 do 17.6.2016

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC DSO Mikroreg.Nepomucko 2015 a Závěrečný účet DSO Mikroregionu Nepomucko za rok 2015

Zveřejnění dokumentů DSO Mikroregion Nepomucko.

Minimální zveřejnění od 26.5.2016 do 11.6.2016

Návrh závěrečného účtu svazku za rok 2015

Svazek obcí okresu Plzeň-jih pro odpadové hospodářství.

Minimální zveřejnění od 04.5.2016 do 20.5.2016

Veřejná vyhláška č.j.: 970014/16/2300-11460-401159

Daň z nemovitých věcí na rok 2016.

Minimální zveřejnění od 29.4.2016 do 02.6.2016

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření - ÚSC Oselce za rok 2015

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření - ÚSC Oselce za rok 2015

Minimální zveřejnění od 27.4.2016 do 13.5.2016

Veřejná nabídka ze dne 4.4.2016

pozemků určených k převodu oprávněným osobám a právním nástupcům podle zákona č.229/1991 Sb., v úplném znění (Zákon o půdě), uveřejněná Státním pozemkovým úřadem dne 4.4.2016

Minimální zveřejnění od 04.4.2016 do 04.5.2016

Oznámení o ukončení aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ)

na části k.ú.Kotouň - ppč. KN 200/18, KN 203/3, KN 207, KN 209

Minimální zveřejnění od 29.3.2016 do 14.4.2023

Oznámení o ukončení aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek k 29.3.2016

o ukončení aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) na části k.ú.Kotouň - ppč. KN 200/18, KN 203/3, KN 207, KN 209

Minimální zveřejnění od 29.3.2016 do 14.3.2023

Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Oselce 24.3.2016

Obec Oselce zveřejňuje pozvánku na ZO které se koná 24.3.2016

Minimální zveřejnění od 17.3.2016 do 24.3.2016

Návrh rozpočtu 2016

Obec Oselce zveřejňuje návrh rozpočtu obce Oselce na rok 2016.

Minimální zveřejnění od 09.3.2016 do 24.3.2016

Záměr nakládání s obecním majetkem 9.3.2016 (1)

Obec Oselce zveřejňuje záměr

Minimální zveřejnění od 09.3.2016 do 24.3.2016

Záměr nakládání s obecním majetkem 9.3.2016 (2)

Obec Oselce zveřejňuje záměr

Minimální zveřejnění od 09.3.2016 do 24.3.2016

Záměr nakládání s obecním majetkem 9.3.2016 (3)

Obec Oselce zveřejňuje záměr

Minimální zveřejnění od 09.3.2016 do 23.3.2016

Dražební vyhláška č.j.: 081 EX 16275/11-105

Dražební vyhláška č.j.: 081 EX 16275/11-105 o provedení elektronické dražby

Minimální zveřejnění od 02.2.2016 do 03.8.2016

Dražební vyhláška č.j.: 120 EX 101811/13-51

Dražební vyhláška č.j.: 120 EX 101811/13-51 o provedení elektronické dražby nemovitých věcí

Minimální zveřejnění od 25.1.2016 do 12.4.2016

Pozvánka 29. 12. 2015

na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Oselce

Minimální zveřejnění od 21.12.2015 do 29.12.2015