Archiv dokumentů strana 15

Archiv vybraných dokumentů zveřejněných na úřední desce nebo ostatních důležitých dokumentů. Strana číslo 15.

Závěrečný účet obce Oselce za rok 2014

Dokument obsahuje: Závěrečný účet, Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu, Výkaz zisku a ztráty, Rozvaha - bilance a Příloha

Minimální zveřejnění od 25.5.2015 do 10.6.2015

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření - ÚSC Oselce za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření - ÚSC Oselce za rok 2014

Minimální zveřejnění od 19.5.2015 do 04.6.2015

Výzva majitelům pozemků od ÚZSVM - č.j.: UZSVM/P/10858/2015-HMSO

Agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník) - § 64 – 65 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon.

Minimální zveřejnění od 19.5.2015 do 31.12.2023

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření - DSO Mikroregion Nepomucko za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření - DSO Mikroregion Nepomucko za rok 2014

Minimální zveřejnění od 15.5.2015 do 30.5.2015

Veřejná vyhláška č.j.: 18198/2015-MZE-15120

OZNÁMENÍ O NÁVRZÍCH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY a VÝZVA K UPLATNĚNÍ PŘIPOMÍNEK

Minimální zveřejnění od 01.4.2015 do 27.4.2015

Pozvánka 27. 03. 2015

na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Oselce

Minimální zveřejnění od 21.3.2015 do 27.3.2015

Návrh rozpočtu 2015

Návrh rozpočtu obce Oselce na rok 2015

Minimální zveřejnění od 11.3.2015 do 26.3.2015

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření - Svazek obcí okresu Plzeň-jih pro odpadové hospodářství za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření - Svazek obcí okresu Plzeň-jih pro odpadové hospodářství za rok 2014

Minimální zveřejnění od 19.2.2015 do 07.3.2015

Usnesení - dražební vyhláška č.j.:067 EXT 138992/09-146

Usnesení - dražební vyhláška č.j.:067 EXT 138992/09-146

Minimální zveřejnění od 16.2.2015 do 26.3.2015

Veřejná nabídka č.j.:SPU014348/2015/03/Pe

pozemků dle $11a odst.4 zákona č.229/191 Sb.

Minimální zveřejnění od 16.1.2015 do 16.2.2015

Výzva k 21.7.2014

Informace pro veřejnost, aby se neznámí vlastníci pozemků přihlásili ke svému vlastnictví u ÚZSVM do 31.12.2023. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště Plzeň, Radobyčická 14, 301 00 Plzeň

Minimální zveřejnění od 21.7.2014 do 19.5.2015

Prodej pozemků 15.2.2006

Seznam občanů, kteří mají zájem o koupi a výměnu obecních pozemků

Minimální zveřejnění od 15.2.2006 do 03.3.2006