Archiv dokumentů strana 9

Archiv vybraných dokumentů zveřejněných na úřední desce nebo ostatních důležitých dokumentů. Strana číslo 9.

Vytyčování a zaměřování stávajících sítí NN pro společnost ČEZ Distribuce a.s.2018

Vytyčování a zaměřování stávajících sítí NN pro společnost ČEZ Distribuce a.s.

Minimální zveřejnění od 10.10.2018 do 30.11.2018

Oznámení o době a místě konání voleb do Zastupitelstva obce Oselce konaných 5. - 6. 10. 2018

Oznámení o době a místě konání voleb do Zastupitelstva obce Oselce podle § 29 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů

Minimální zveřejnění od 20.9.2018 do 06.10.2018

Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Oselce 27.9.2018

Obec Oselce zveřejňuje pozvánku na ZO které se koná 27.9.2017

Minimální zveřejnění od 19.9.2018 do 27.9.2018

Oznámení Státního pozemkového úřadu 2018

Oznámení Státního pozemkového úřadu k podání námitek k vlastnictví pozemků

Minimální zveřejnění od 16.9.2018 do 19.12.2018

Veřejná vyhláška č.j.: RR/3921/18

o vydání Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje

Minimální zveřejnění od 14.9.2018 do 14.10.2018

Veřejná vyhláška č.j.: PK-RR/3651/18

Veřejná vyhláška o veřejném projednání návrhu aktualizace č.4 Zásad územního rozvoje PK a Vyhodnocení vlivů Aktualizace č.4 Zásad územního rozvoje PK na udržitelný rozvoj území

Minimální zveřejnění od 31.8.2018 do 08.9.2018

Jmenování zapisovatele pro volby 5. a 6. 10. 2018

Jmenování zapisovatele pro volby do zastupitelstev obcí ve dnech 5. a 6. 10. 2018

Minimální zveřejnění od 24.8.2018 do 06.10.2018

Návrh Územního plánu Oselce 2018

Návrh Územního plánu Oselce z 23.8. 2018

Minimální zveřejnění od 23.8.2018 do 23.9.2018

Oznámení o místě a počtu volebních okrsků pro volby 5. a 6. 10. 2018

Oznámení o místě a počtu volebních okrsků pro volby do zastupitelstev obcí ve dnech 5. a 6. 10. 2018

Minimální zveřejnění od 21.8.2018 do 06.10.2018

Veřejná vyhláška - převzetí písemnosti ze dne 1.8.2018

Veřejná vyhláška o možnosti převzetí písemnosti

Minimální zveřejnění od 01.8.2018 do 16.8.2018

Počet volebních obvodů, počet členů zastupitelstva a počty podpisů pro petice pro volby ve dnech 5. a 6. 10. 2018

Počet volebních obvodů, počet členů zastupitelstva a počty podpisů pro petice pro volby do zastupitelstev obcí ve dnech 5. a 6. 10. 2018

Minimální zveřejnění od 14.7.2018 do 06.10.2018

Návrh Územního plánu Oselce pro veřejné projednání dne 21.8.2019

Územní plán Oselce - návrh pro veřejné projednání dne 21.8.2019

Minimální zveřejnění od 11.7.2018 do 22.8.2018

Stanovení minimálního počtu členů OVK pro volby ve dnech 5. a 6. 10. 2018

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volby do zastupitelstev obcí ve dnech 5. a 6. 10. 2018

Minimální zveřejnění od 06.7.2018 do 06.10.2018

Oznámení o počtu členů Zastupitelstva obce Oselce na volební období 2018-2022

Oznámení o počtu členů Zastupitelstva obce Oselce na volební období 2018-2022

Minimální zveřejnění od 27.6.2018 do 27.7.2018

Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Oselce 27.6.2018

Obec Oselce zveřejňuje pozvánku na ZO které se koná 27.6.2018

Minimální zveřejnění od 21.6.2018 do 21.6.2018

Záměr nakládání s majetkem obce z 12.6.2018

Záměr nakládání s majetkem obce

Minimální zveřejnění od 12.6.2018 do 27.6.2018

Závěrečný účet DSO 2017

Závěrečný účtet Svazku obcí okresu Plzeň - jih pro odpadové hospodářství 2017

Minimální zveřejnění od 01.6.2018 do 30.6.2018

Návrh Závěrečného účtu 2017

Návrh Závěrečného účtu Obce Oselce za rok 2017

Minimální zveřejnění od 28.5.2018 do 13.6.2018

Rozpočet DSO na rok 2018 a Střednědobý výhled DSO na roky 2019 - 2021

Rozpočet Svazku obcí okresu Plzeň - jih pro odpadové hospodářství na rok 2018 a Střednědobý výhled Svazku obcí okresu Plzeň - jih pro odpadové hospodářství na roky 2019 - 20121

Minimální zveřejnění od 28.5.2018 do 13.6.2018

Závěrečný účet DSO Mikroregion Nepomucko 2017

Závěrečný účet DSO Mikroregion Nepomucko za rok 2017

Minimální zveřejnění od 28.5.2018 do 13.6.2018

Veřejná vyhláška č.j.: 973399/18/2300-11460-401159

Informace k dani z nemovittých věcí na rok 2018

Minimální zveřejnění od 26.4.2018 do 28.5.2018