Archiv dokumentů strana 2

Archiv vybraných dokumentů zveřejněných na úřední desce nebo ostatních důležitých dokumentů. Strana číslo 2.

Návrh Závěrečného účtu 2021

Návrh Závěrečného účtu obce Oselce za rok 2021

Minimální zveřejnění od 14.5.2022 do 29.5.2022

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 2021

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021

Minimální zveřejnění od 14.5.2022 do 14.6.2022

Nabídka pronájmu pohostinství v obci Oselce od 1.7.2022

Nabídka pronájmu majetku Obce Oselce

Minimální zveřejnění od 02.5.2022 do 01.7.2022

Veřejná vyhláška č.j.: VŽP/1304/2022 - Val.

Oznámení o možnosti převzít písemnost

Minimální zveřejnění od 30.3.2022 do 15.4.2022

Veřejná vyhláška č.j.: PK-DSH/2315/22

Oznámení o uahájení společného řízení

Minimální zveřejnění od 18.3.2022 do 04.4.2022

Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Oselce 24.3.2022

Obec Oselce zveřejňuje pozvánku na ZO které se koná 24.3.2022

Minimální zveřejnění od 18.3.2022 do 24.3.2022

Návrh závěrečného účtu svazku 2021

Návrh závěrečného účtu svazku za rok 2021

Minimální zveřejnění od 28.2.2022 do 15.3.2022

Nařízení SVS č.j.: SVS/2022/018772-P

Nařízení SVS - ptačí chřipka.

Minimální zveřejnění od 07.2.2022 do 28.2.2022

Nařízení SVS č.j.: SVS/2020/003622-P

Nařízení SVS - ptačí chřipka.

Minimální zveřejnění od 06.1.2022 do 21.1.2022

Oznámení o vyvěšení dokumentů Mikroregion Nepomucko z 21.12.2021

Informace o zveřejnění dokumentů

Minimální zveřejnění od 21.12.2021 do 31.12.2022

Záměr 1.12.2021

Záměr nakládání s obecním majetkem ze dne 1.12.2021

Minimální zveřejnění od 01.12.2021 do 16.12.2021

Návrh rozpočtu na rok 2022

Návrh rozpočtu obce Oselce na rok 2022

Minimální zveřejnění od 01.12.2021 do 16.12.2021

Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Oselce 16.12.2021

Obec Oselce zveřejňuje pozvánku na ZO které se koná 16.12.2021

Minimální zveřejnění od 01.12.2021 do 16.12.2021

Návrh rozpočtu obce 2022 a rozpočtový výhled 2022 - 2025

Návrh rozpočtu obce Oselce na rok 2022 a rozpočtový výhled obce Oselce na období 2022 - 2025

Minimální zveřejnění od 01.12.2021 do 16.12.2021

Výsledky voleb do PSP ČR 2021

Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2021

Minimální zveřejnění od 11.10.2021 do 11.11.2021

Veřejná vyhláška č.j.: PK-RR/3937/21

O návrhu Aktualizace č.3 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje a Vyhodnocení vlivů Aktualizace č.3 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje na udržitelný rozvoj území

Minimální zveřejnění od 05.10.2021 do 21.10.2021

Rozpočtové provizorium pro rok 2022 Svazek obcí, rozpočtové opatření

Rozpočtové provizorium pro rok 2022 Svazek obcí okresu Plzeň-jih pro odpadové hospodářství, rozpočtové opatření.

Minimální zveřejnění od 22.9.2021 do 08.10.2021

Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Oselce 27.9.2021

Obec Oselce zveřejňuje pozvánku na ZO které se koná 27.9.2021

Minimální zveřejnění od 20.9.2021 do 27.9.2021

Veřejná vyhláška č.j.: MZE-49892/2021-16212

Opatření obecné povahy

Minimální zveřejnění od 17.9.2021 do 02.10.2021

Jmenování zapisovatele okrskové volební komise pro volby do PSP ČR konané ve dnech 8. a 9. 10. 2021

Jmenování zapisovatele okrskové volební komise pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 8. a 9. října 2021

Minimální zveřejnění od 28.8.2021 do 09.10.2021

Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2021

Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konaných ve dnech 8. a 9.10.2021

Minimální zveřejnění od 24.8.2021 do 09.10.2021