Usnesení zastupitelstva

Chronologicky seřazená usnesení Zastupitelstva obce Oselce.

Usnesení z 20.12.2008

Usnesení z 5. veřejného zasedání zastupitelstva obce Oselce, které se konalo v sobotu dne 20.12.2008 v obecní hospodě v Oselcích.

Usnesení z 19.9.2008

Usnesení z 4. veřejného zasedání zastupitelstva obce Oselce, které se konalo v pátek dne 19.9.2008 v obecní hospodě v Oselcích.

Usnesení z 27.6.2008

Usnesení z 3. veřejného zasedání zastupitelstva obce, které se konalo v pátek dne 27.6.2008 v hasičské zbrojnici v Kotouni.

Usnesení z 25.4.2008

Usnesení z 2. veřejného zasedání zastupitelstva obce, které se konalo v pátek dne 25.4.2008 v hasičské zbrojnici v Oselcích.

Usnesení z 29.2.2008

Usnesení z 1. veřejného zasedání zastupitelstva obce Oselce, které se konalo v pátek dne 6.2.2009 v obecní hospodě v Oselcích.