Usnesení z 20.12.2008

Usnesení z 5. veřejného zasedání zastupitelstva obce Oselce, které se konalo v sobotu dne 20.12.2008 v obecní hospodě v Oselcích.

Přítomno:
7 členů zastupitelstva – Václav Houlík příchod v 17,45 hodin, Petr Bláha -nepřítomen
13 občanů

Zapisovatel:Eva Pružincová
Ověřovatelé zápisu:Václav Zoubek a Petr Jára

ZO bere na vědomí:

 • Zapisovatel: Eva Pružincová
 • Úkoly z minulého veřejného zasedání - nebyly žádné
 • Zrušení čísla popisného 99 v Kotouni
 • Žádost o dotace SZIF České Budějovice – rekonstrukce sálu v hospodě
 • Prořezání lípy u pomníku v Oselcích
 • Viditelné označení číslem popisným každého domu
 • Zpívání u Kloubovky 24.12.2008 od 21,30 hodin
 • Zimní údržba silnic bude zajištěna OÚ
 • Kanalizace v Nové Vsi a v Kotouni
 • Vodné a stočné - DPH

ZO Schvaluje:

 • Program veřejného zasedání 6. hlasy
 • Návrhovou komisi: Panuška Václav, Jirka Jiří a Pružincová Eva - 5. hlasy
 • Ověřovatele zápisu: Zoubek Václav a Petr Jára - 6. hlasy
 • Koupi pozemku 119/2 asi 18 m2 v k.ú. Oselce – 7. hlasy
 • Prodej pozemku 566/8 asi 13 m2 paní H.K. v k.ú. Kotouň – 7. hlasy
 • Příspěvek 5 000,00 Kč včelařům v Kotouni – 7. hlasy
 • Změny rozpočtu – 7. hlasy
 • Smlouvu o výkonu přenesené působnosti o přestupcích městu Nepomuk – 7. hlasy
 • Parkování na veřejném prostranství . Zrušení poplatku 300,00 Kč pro rok 2009 za podmínky udržování parkoviště řidiči – 7. hlasy
 • Dodatek ke smlouvě na internet – 6. hlasy, 1. hlas proti
 • Příspěvek 0,5% z daňových příjmů na pečovatelský dům v Horažďovicích, který činní 373,00 Kč – 7. hlasy
 • Rozpočtové provizorium na rok 2009 – 7. hlasy
 • Zrušení bodu číslo 3. z 3. veřejného zasedání, které se konalo dne 27.6.2008 ohledně zrušení nájmu firmě SEFIMOTA – 7. hlasy
 • Zvýšit cenu stočného na 10,00 Kč 6. hlasy, 2. hlasy se zdrželi hlasování a zvýšit cenu stočného za jeden fekál na 50,00 Kč – schváleno 8. hlasy
 • Návrh usnesení – 8. hlasy

ZO neschvaluje:

 • Zaplatit částku 50 000,00 Kč za sepsání žádosti na dotace na opravu silnice v Kotouni – 4. hlasy pro a 4. hlasy proti.

ZO se ukládá:

 •  

Podepsáni:
Starosta obce: Miloslav Cikán
Místostarosta: Ing.Václav Bumbička
Ověřovatelé zápisu:Václav Zoubek a Petr Jára

Zveřejněno: 20.12.2008