Usnesení z 29.2.2008

Usnesení z 1. veřejného zasedání zastupitelstva obce Oselce, které se konalo v pátek dne 6.2.2009 v obecní hospodě v Oselcích.

Přítomno:
7 členů zastupitelstva – omluveni Václav Houlík, Petr Jára příchod v 18,55 hodin
11 občanů

Zapisovatel:Eva Pružincová
Ověřovatelé zápisu:Roman Koblasa, ing.Václav Bumbička

ZO bere na vědomí:

 • Úkoly starosty z minulého veřejného zasedání
 • Akce za rok 2008

ZO Schvaluje:

 • Program veřejného zasedání 7. hlasy
 • Návrhovou komisi 5. hlasy
 • Ověřovatele zápisu 5. hlasy
 • Prodej pozemku číslo parc. 566/11 v k.ú. Kotouň – 7. hlasy
 • Koupě pozemku číslo parc. 7 od Úřadu pro zastupování státu – 7. hlasy
 • Nové kontaktní místo Czech POINT na OÚ Oselce – 7. hlasy
 • Návrh rozpočtu na rok 2009 – 7. hlasy
 • Návrh usnesení 8. hlasy

ZO neschvaluje:

 •  

ZO se ukládá:

 •  

Podepsáni:
Starosta obce: Miloslav Cikán
Místostarosta: Ing.Václav Bumbička
Ověřovatelé zápisu: Roman Koblasa, ing.Václav Bumbička

Zveřejněno: 29.2.2008