Usnesení z 27.6.2008

Usnesení z 3. veřejného zasedání zastupitelstva obce, které se konalo v pátek dne 27.6.2008 v hasičské zbrojnici v Kotouni.

Přítomno:
8 členů zastupitelstva – Václav Houlík byl omluven
18 občanů

Zapisovatelka: Eva Pružincová
Ověřovatelé zápisu:Ing. Václav Bumbička a Jiří Jirka

ZO bere na vědomí:

 • Zapisovatelka Eva Pružincová
 • Úkoly z minulého veřejného zasedání

ZO Schvaluje:

 • Program veřejného zasedání 8. hlasy
 • Návrhovou komisi: Petr Bláha, Roman Koblasa a Eva Pružincová - 6. hlasy
 • Ověřovatele zápisu: Ing. Václav Bumbička a Jiří Jirka 6. hlasy
 • Zrušení poplatku za parkování na veřejném prostranství za rok 2008 pro řidiče nákladních automobilů v Oselcích - 8. hlasy
 • Prominutí poplatku za odvoz TKO panu (***) pro rok 2008 8. hlasy
 • Prominutí nájmu akciové společnosti SEFIMOTA po dobu 6. měsíců, ve výši 30 000 Kč za opravu fasády na budově Oselce 7 – 8. hlasy
 • Prodej pozemku paní (***) – výměra 176 m2, 149/4 výměra 43 m2, 31/16 výměra 262 m2 a 31/17 výměra 273 m2. Celkem 754 m2 v k.ú. Oselce za 27,50 Kč/m2 – 8. hlasy
 • Prodej části pozemku panu (***) v k.ú. Oselce. Podle původního návrhu zastupitelstva se jedná o část pozemku za vedením vodovodu – 8. hlasy
 • Prodej části pozemku 566/3 asi 16 m2 v k.ú. Kotouň paní (***) – 8. hlasy
 • Pronajmutí části obecního pozemku č.p. 17/1 panu (***) za částku 40,-- Kč/ rok - 8. hlasy
 • Pronajmutí bytu č. 1 v Oselcích 88 ( Chráněné bydlení) od 1.6.2008 paní (***) – 8. hlasy
 • Zápis do kroniky za rok 2007 – 8. hlasy
 • Změnu rozpočtu k 31.5.2008 – 8. hlasy
 • Nájemní smlouvu na obecní hospodu v Oselcích paní (***) – 7. hlasy, jeden hlas se zdržel hlasování
 • Oplocení hřiště v Kotouni v roce 2008 – 7. hlasy
 • Návrh usnesení – 8. hlasy

ZO neschvaluje:

 •  

ZO se ukládá:

 •  

Podepsáni:
Starosta obce: Miloslav Cikán
Místostarosta: Ing.Václav Bumbička
Ověřovatelé zápisu:Ing. Václav Bumbička a Jiří Jirka

Zveřejněno: 27.6.2008