Usnesení z 19.9.2008

Usnesení z 4. veřejného zasedání zastupitelstva obce Oselce, které se konalo v pátek dne 19.9.2008 v obecní hospodě v Oselcích.

Přítomno:
6 členů zastupitelstva – Václav Houlík, Ing. Václav Bumbička a Jiří Jirka byli omluveni
13 občanů

Zapisovatel: Václav Zoubek
Ověřovatelé zápisu:Koblasa Roman a Panuška Václav

ZO bere na vědomí:

 • Zapisovatel Václav Zoubek
 • Úkoly z minulého veřejného zasedání
 • Informace o žádostech na přidělení bytu v Kotouni 37 a v Oselcích 88

ZO Schvaluje:

 • Program veřejného zasedání 6. hlasy
 • Návrhovou komisi: Petr Bláha, Petr Jára a Václav Zoubek - 6. hlasy
 • Ověřovatele zápisu: Roman Koblasa a Václav Panuška - 6. hlasy
 • Pronájem bytu č.2 v Kotouni 37 – (***) - schváleno 6. hlasy za podmínek, že složí na účet zálohu ve výši 3. nájmů
 • Prodej pozemku 566/3 v k.ú. Kotouň panu (***) s věcným břemenem potřeby výstavby kanalizace – 6. hlasy
 • Prodej pozemku 32/1 v k.ú. Oselce panu (***) – 6. hlasy
 • Smlouvu Ing. Zdeňka Sity ohledně vyhotovení žádosti na dotace „ Obnova spolkového zařízení Oselce“ a „ Komplexní obnovy obcí v Oselcích“ – 6. hlasy
 • Změna rozpočtu k 31.8.2008 – 6. hlasy
 • Zastupitelstvo obce Oselce souhlasí se zařazením území obce do území MAS Pošumaví. – 6. hlasy
 • Aktualizace knižního fondu Oselce – 6. hlasy
 • Návrh usnesení – 5. hlasy. Pan Jára Petr byl nepřítomen

ZO neschvaluje:

 • Žádost o souhlas k výstavbě haly na pozemku 869/2 v k.ú. Oselce panu (***) – 6. hlasy

ZO se ukládá:

 •  

Podepsáni:
Starosta obce: Miloslav Cikán
Místostarosta: Ing.Václav Bumbička
Ověřovatelé zápisu:Koblasa Roman a Panuška Václav

Zveřejněno: 19.9.2008