Usnesení z 25.4.2008

Usnesení z 2. veřejného zasedání zastupitelstva obce, které se konalo v pátek dne 25.4.2008 v hasičské zbrojnici v Oselcích.

Přítomno:
9 členů zastupitelstva
25 občanů

Zapisovatelka: Eva Pružincová
Ověřovatelé zápisu: Václav Zoubek a Václav Panuška

ZO bere na vědomí:

 • Zapisovatelka Eva Pružincová
 • Úkoly z minulého veřejného zasedání
 • Výsledky kontroly hospodaření obce Oselce za rok 2007
 • Novou pracovní dobu na Obecním úřadě v Oselcích
 • Informaci o kanalizaci v Nové Vsi a v Kotouni
 • Informaci o hospodě v Oselcích
 • Oplocení hřiště v Kotouni
 • Opravu kapličky u cesty na Řesanice
 • Zeleň v obcích
 • Podmínky Her bez hranic v Hradišti
 • Sběr nebezpečného odpadu v období mezi 14.5 až 25.5.2008 ( přesný termín bude určen a zveřejněn).
 • Sběr objemového odpadu bude:
  24.5.2008 v Oselcích od 9.00 hodin do 10.00 hodin
  v Kotouni od 11.00 hodin do 12.00 hodin
  23.5.2008 v Nové Vsi bude přistaven valník od 16.00hodin do 19.00 hodin

ZO Schvaluje:

 • Program schůze 9. hlasy
 • Návrhovou komisi: Roman Koblasa, Petr Jára - 7. hlasy
 • Ověřovatele zápisu – Václav Zoubek a Václav Panuška 7. hlasy
 • Směnu pozemku obce Oselce ( č.p.649 – 79 m2 a č.p. 656/2 – 33m2) s panem (***) ( č.p. 655/2 – 144 m2). 32 m2 doplatí obec v částce 27,50Kč/m2 panu (***). Schváleno 9. hlasy.
 • Závěrečný účet 9. hlasy
 • Delegování starosty obce a udělení pravomoci dělat během roku změnu rozpočtu do výše 100 000,00 Kč 8. hlasy.
 • V případě nutnosti otevřít úvěr ve výši 1 mil. korun na opravu hospody 6. hlasy, 3. hlasy byly proti.
 • Návrh usnesení 9. hlasy.

ZO neschvaluje:

 •  

ZO se ukládá:

 •  

Podepsáni:
Starosta obce: Miloslav Cikán
Místostarosta: Ing.Václav Bumbička
Ověřovatelé zápisu: Václav Zoubek a Václav Panuška

Zveřejněno: 25.4.2008