Investiční akce v Oselcích

Již na podzim loňského roku započala v Oselcích rozsáhlá rekonstrukce kulturního zařízení.

Jako první bylo obcí, za podpory Krajského úřadu Plzeňského kraje prostřednictvím programu obnovy venkova ve výši 250.000,-Kč, vybudováno nové sociální zařízení. V letošním roce bude rekonstrukce pokračovat výstavbou výčepu, který vznikne spojením bývalé masny, chodby a kuchyně. "Postupně opravíme celou budovu. Bohužel nám rozpočet nedovoluje provést celou rekonstrukci najednou. Věříme, že se nám povede získat i další dotace a rekonstrukce bude pokračovat rychleji," říká starosta Oselec Miloslav Cikán. Oselečtí se tak mohou do budoucna těšit na moderní kulturní zařízení s vytápěním tepelným čerpadlem a přilehlým parkovištěm.
Druhou etapou pokračuje také výstavba chodníků podél silnice 188/II v délce 180m. Dokončení je plánováno na konec května. "Chceme tímto přispět především k bezpečnosti v obci. Předpokládáme zvýšení dopravy v souvislosti s výstavbou nové komunikace do Chanovic," konstatuje starosta Cikán. Nová silnice Oselce - Chanovice vytvoří obchvat Nové Vsi a Chanovic a odkloní tak kamionovou dopravu směřující především do jednoho z největších zamstnavatelů regionu HAAS Fertigbau, s. r. o. Chanovice.
Další investice, kterou OÚ Oselce připravuje je výstavba kanalizace a čistírny odpadních vod v obci Nová Ves a Kotouň.