Kaplička sv. Jana Nepomuckého

Na návsi v Nové Vsi stojí kaplička sv.Jana Nepomuckého se zvoničkou z první poloviny 19.století.

Dále je na návsi socha Přibíka, na památku prvního majitele Nové Vsi (1378). 


Autor fotografií: Václav Blovský