MDŽ 2008

I v letošním roce se v Oselcích slavil Mezinárodní den žen.

Již šestý ročník obnovené tradice připravil pro oselecké ženy Svaz dobrovolných hasičů Oselce. Více než sto oslavenkyň sledovalo vystoupení dětí ze Základních škol Chanovice a Kasejovice. Zlatým hřebem slavnostního odpoledne bylo taneční vystoupení Oseleckých žen. „Jsme velmi rádi, že se v Oselcích daří tuto a podobné akce udržet. Mají na tom velký podíl nejenom místní hasiči, ale i naše ženy. Vždyť připravit si tak pěkné vystoupení zabere spoustu času,“ chválí starosta Oselec Miloslav Cikán. Po tanečním vystoupení následovalo předávání květin ženám a volná zábava až do pozdních večerních hodin. K tanci a poslechu hrál JENDA BEND.