Novoroční pochod 2008

Tradiční, již 9.ročník novoročního pochodu uspořádal 1.1.2008 od 13:00 hod. SDH Oselce

Cílem byly tentokrát Chanovice, kde více než 60 účastníků, starosta Chanovic Petr Klásek, provedl místním skanzenem, muzeem řemesel a základní školou. V místní konírně pak bylo oseleckými hasiči připraveno občerstvení. Po návratu do Oselec byla podávána polévka od p.Strnada a p.Kadiče. Celý pochod organizačně zajistili p.Panuška, p.Tichý a p.Jirka. Novoročnímu pochodu předcházel půlnoční přípitek a ohňostroj, který zajistil OÚ Oselce. Sponzorem občerstvení byl Čestmír Motejzík, Zřud Masokombinát Písek CZ a.s