Oselecká pouť 2016

Podobně jako v předchozích letech proběhla pouť u kaple sv. Markéty, kde kromě tradičních stánků zahrála k poslechu i tanci dechová hudba.

V kapli sv. Markéty byla sloužena mše svatá. Pouťové atrakce si děti užily na oselecké návsi.
Přinášíme fotografie z této akce.