OTEVŘENÍ SPOLEČENSKÉHO A KULTURNÍHO CENTRA OSELCE

Slavnostní otevření společenského a kulturního centra v Oselcích uzavřelo jednu z největších investičních akcí OÚ Oselce v posledních letech.

 "Pro rekonstrukci bývalé oselecké hospody jsme se rozhodli již v roce 2006. Budovu jsme zakoupili a zahájili přípravné práce", vzpomíná starosta Oselec Miloslav Cikán. Rekonstrukce proběhla ve dvou etapách. "Po loňském vybudování sociálního zařízení a výčepu se v letos pokračovalo s opravou sálu, vybudováním topení a úpravou přilehlých ploch", dodává Cikán. Oselečtí investovali včetně dotace Státního zemědělského intervenčního fondu celkem 7 500 000 Kč. Slavnostního otevření se zúčastnili za KUPK zastupitel a předseda Kontrolního výboru ZPK František Podlipský a Jiří Struček – člen rady pro oblast školství, mládeže a sportu, zástupci dodavatele stavby, zastupitelé obce Oselce v čele se starostou Miloslavem Cikánem a místní občané. Nové společenské a kulturní centrum bude sloužit nejen občanům Oselec, ale i okolních obcí.