Pouť u sv.Markéty 2009

Několik stovek lidí se přišlo pobavit na tradiční oseleckou pouť u kaple sv.Markéty.

Návštěvníkům hrála k poslechu Malá muzika ze Sušice s kapelníkem Josefem Naušem. Stejně jako v několika posledních letech zazpíval a zahrál na dudy i Martin Matějka z Radošovic oblečený v prácheňském kroji, letos navíc se synem a dcerou. V kapli byla od 11 hod. sloužena Mše svatá. Po celý den bylo možné absolvovat vyhlídkové lety a bavit se na pouťových atrakcích.