Pouť u sv.Markéty 2010

Tradiční oselecká pouť u kaple sv.Markéty přilákala letos i přes proměnlivé počasí několik stovek lidí.

K vidění byl dudák Martin Matějka z Radošovic oblečený v prácheňském kroji se synem a dcerou. U kaple, kde byla od 11 hod. sloužena Mše svatá, hrála k poslechu Malá muzika ze Sušice s kapelníkem Josefem Naušem. Na návsi si pak nejvíce užily děti na pouťových atrakcích.