Průběh investičních akcí obce Oselce

V Oselcích a v Nové Vsi se v současné době realizují dvě poměrně velké investice.

"V Oselcích jde o obnovu spolkového domu a v Nové Vsi realizujeme výstavbu kanalizace a čistírny odpadních vod," říká starosta Oselec Miloslav Cikán. Po loňském otevření rekonstruované restaurace a sociálního zařízení se letos oselečtí můžou těšit na nově opravený sál, školící místnost a klubovnu. "Celý objekt bude také zateplen, navíc vytápěn tepelným čerpadlem. Slibujeme si od toho výraznou úsporu nákladů na provoz," dodává starosta. Dokončení obnovy spolkového domu v Oselcích je plánováno na konec listopadu. Celková výše investice je 7 463 000,-Kč. Devadesát procent poskytl formou dotace Státní zemědělský intervenční fond, deset procent financuje OÚ Oselce ze svého rozpočtu.
Druhá významná investice Obce Oselce probíhá v Nové Vsi. Za 4 600 000,-Kč zde probíhá výstavba kanalizace a čistírny odpadních vod. Z celkem 842 m je nyní položeno 520 m potrubí. Plánované dokončení stavby je v polovině listopadu. Na výstavbu poskytl pro tento rok KÚPK Odbor životního prostředí dotaci 2 000 000,-Kč s příslibem další dotace v roce 2010 ve výši 1 100 000,-Kč. "Věříme, že jak kanalizace v Nové Vsi, tak obnova spolkového domu bude pro naše občany přínosem a bude se jim v našich obcích žít zase o trochu lépe," říká starosta Cikán.