Rekonstrukce chodníků v Oselcích

Obec Oselce začala s rekonstrukci chodníků podél hlavní silnice II.tř. č.188.

"Vzhledem k výstavbě nové silnice do Chanovic, předpokládáme výrazné zvýšení kamionové dopravy přes naši obec. Především z důvodu posílení bezpečnosti našich občanů, jsme se pustili do této finančně poměrně náročné investiční akce", říká starosta Oselec Miloslav Cikán. Oselce v průběhu dvou let vybudují 320m nových chodníků v celkové hodnotě 800000,-Kč. Díky dotaci z programu na obnovu venkova KÚPK, pak samotná obec investuje jen kolem 320000,-Kč.