Rozpočet 2005

Rozpočet obce Oselce na rok 2005.

Příjmy:  
Daně fyzických osob 760000,-Kč
Daně právnických osob 600000,-Kč
Daň z přidané hodnoty 800000,-Kč
Poplatek ze psů 4600,-Kč
Daň z nemovitosti 205000,-Kč
Dotace OÚ 5010,-Kč
Lesní hospodářství 453390,-Kč
Vodní hospodářství 150000,-Kč
ČOV 100000,-Kč
Hroby 56000,-Kč
Ostatní nahodilé příjmy 10000,-Kč
Příjmy z prodeje pozemku 20000,-Kč
Pronájem pozemků 72000,-Kč
Zdravotní středisko 40000,-Kč
Úroky 10000,-Kč
Komunální odpad 170000,-Kč
Správní poplatky 11000,-Kč
Půjčky 50000,-Kč
Nájem rybníky 5000,-Kč
SBD nájem 170000,-Kč
Parkování na veřejném prostranství 2000,-Kč
Celkem příjmy 3694000,-Kč

 

Výdaje:  
Lesní hospodářství 400000,-Kč
Místní komunikace 80000,-Kč
Dopravní obslužnost 20000,-Kč
Vodní hospodářství 200000,-Kč
ČOV 100000,-Kč
Základní škola 120000,-Kč
Knihovna kronika 8000,-Kč
Veřejné osvětlení 80000,-Kč
Odpadové hospodářství 200000,-Kč
Hasiči 30000,-Kč
Zastupitelstvo 500000,-Kč
Vnitřní správa 800000,-Kč
Zdravotní středisko 80000,-Kč
Poplatky 20000,-Kč
Jistiny 465000,-Kč
Úroky z úvěru 145000,-Kč
Výstavba bytů - Chrá.bydlení 300000,-Kč
Nákup pozemků 47000,-Kč
Hroby 10000,-Kč
Rozhlas 15000,-Kč
Věcné dary, pohoštění 40000,-Kč
Lékařská služba 34000,-Kč
Celkem výdaje 3694000,-Kč

 

Zveřejněno: 01.1.2005