Rozpočet 2006

Rozpočet obce Oselce na rok 2006.

Příjmy:  
Daně fyzických osob 760000,-Kč
Daně právnických osob 560000,-Kč
Daň z přijmu práv.os.za OÚ 371100,-Kč
Daň z přidané hodnoty 850000,-Kč
Poplatek ze psů 4800,-Kč
Daň z nemovitosti 180000,-Kč
Dotace OÚ 5100,-Kč
Lesní hospodářství 792140,-Kč
Vodní hospodářství 150000,-Kč
ČOV 95000,-Kč
Hroby 20000,-Kč
Ostatní nahodilé příjmy 5000,-Kč
Příjmy z prodeje pozemku 20000,-Kč
Pronájem pozemků 73330,-Kč
Úroky 7000,-Kč
Zdravotní středisko 39600,-Kč
Komunální odpad 180000,-Kč
Správní poplatky 5000,-Kč
Půjčky 55000,-Kč
Nájem rybníky 5000,-Kč
Příjmy z pronájmu ost.nem. 160000,-Kč
Popl.za užív.veř. prostranství 2100,-Kč
Příjmy z pronájmu 14400,-Kč
Ekokom 8500,-Kč
Příjmy z prodeje zboží 16000,-Kč
Příjmy z pron.ost.nem. 1800,-Kč
Příjmy z poskyt.služeb 60000,-Kč
Celkem příjmy 4442870,-Kč

 

Výdaje:  
Lesní hospodářství 420000,-Kč
Místní komunikace 80000,-Kč
Dopravní obslužnost 14320,-Kč
Vodní hospodářství 150000,-Kč
ČOV 117000,-Kč
Základní škola 130000,-Kč
Knihovna kronika 20350,-Kč
Dokončení hřiště v Oselcích 10000,-Kč
Veřejné osvětlení 60000,-Kč
Komunální odpad 220000,-Kč
Hasiči 30000,-Kč
Zastupitelstvo 520000,-Kč
Vnitřní správa 860000,-Kč
Zdravotní středisko 110500,-Kč
Poplatky 20000,-Kč
Jistiny 315000,-Kč
Úroky z úvěru 130000,-Kč
Bytové hosp. - Chrá.bydlení 310600,-Kč
Hroby 25000,-Kč
Platby daní za OÚ 373100,-Kč
Rozhlas 220000,-Kč
Věcné dary, pohoštění, S.důch 40000,-Kč
Mikroregiony 35000,-Kč
Prog.podpory ind. byt.výstavby 80000,-Kč
Péče o vzhled obcí a veř.zeleně 140000,-Kč
Všeobecná ambulantní péče 7000,-Kč
Poplatky peněžním ústavům 25000,-Kč
Celkem výdaje 4442870,-Kč

 

Zveřejněno: 01.1.2006