Rozpočet 2007

Rozpočet obce Oselce na rok 2007.

Příjmy:  
Daně fyzických osob 610.000,-Kč
Daně právnických osob 570.000,-Kč
Daň z přijmu práv.os.za OÚ 373.100,-Kč
Daň z přidané hodnoty 930.000,-Kč
Poplatek ze psů 4.800,-Kč
Daň z nemovitosti 315.000,-Kč
Dotace OÚ 8.272,-Kč
Lesní hospodářství 1.097.638,-Kč
Vodní hospodářství 150.000,-Kč
ČOV 105.000,-Kč
Hroby 7.000,-Kč
Ostatní a nahodilé příjmy 5.000,-Kč
Příjmy z prodeje pozemku 10.000,-Kč
Pronájem pozemků Oskar 73.330,-Kč
Úroky 7.000,-Kč
Zdravotní středisko 39.600,-Kč
Komunální odpad 210.000,-Kč
Správní poplatky 5.000,-Kč
Půjčky 25.000,-Kč
Nájem rybníky 5.000,-Kč
Příjmy z nájmu bytů 242.000,-Kč
Popl. z parkování na VP. 2.100,-Kč
Příjmy z pronájmu hospoda 14.400,-Kč
Příjmy z prodeje plynu 16.000,-Kč
Příjmy z pronájmu garáže 1.800,-Kč
Pronájem s pronájmu – internet 4.000,-Kč
Celkem příjmy 4.831.040,-Kč

 

Výdaje:  
Lesní hospodářství 520.000,-Kč
Místní komunikace 50.000,-Kč
Chodník v Oselcích 67.000,-Kč
Dopravní obslužnost 14.320,-Kč
Vodní hospodářství 160.000,-Kč
ČOV 135.000,-Kč
Základní školy 138.620,-Kč
Knihovna kronika 30.000,-Kč
Dokončení hřiště v Oselcích 10.000,-Kč
Dokončení hřiště v Kotouni 30.000,-Kč
Veřejné osvětlení 55.000,-Kč
Komunální odpad 210.000,-Kč
Hasiči 30.000,-Kč
Zastupitelstvo 550.000,-Kč
Vnitřní správa 1.050.000,-Kč
Zdravotní středisko 80.000,-Kč
Jistiny 320.000,-Kč
Úroky z úvěru 117.000,-Kč
Sociální byty 500.000,-Kč
Hroby 11.000,-Kč
Platby daní za OÚ 373.100,-Kč
Rozhlas bezdrátový 230.000,-Kč
Věcné dary, pohoštění, S.důch 40.000,-Kč
Mikroregiony 10.000,-Kč
Prog.podpory bydlení 50.000,-Kč
Péče o vzhled obcí 30.000,-Kč
Poplatky peněžním ústavům 20.000,-Kč
Celkem výdaje 4.831.040,-Kč

 

Zveřejněno: 01.1.2007