Rozpočet 2008

Rozpočet obce Oselce na rok 2008.

Příjmy:  
Daně fyzických osob 506.000,-Kč
Daně právnických osob 899.000,-Kč
Daň z přijmu práv.os.za obec 375.000,-Kč
Daň z přidané hodnoty 1.464.000,-Kč
Poplatek ze psů 5.500,-Kč
Daň z nemovitosti 262.000,-Kč
Dotace OÚ 8.600,-Kč
Lesní hospodářství 924.422,-Kč
Pitná voda 180.000,-Kč
Nájem z rybníků 5.500,-Kč
ČOV 124.000,-Kč
Hroby 5.000,-Kč
Ostatní a nahodilé příjmy 5.000,-Kč
Příjmy z prodeje pozemku 10.000,-Kč
Pronájem pozemků Oskar 73.880,-Kč
Úroky 12.500,-Kč
Zdravotní středisko 39.600,-Kč
Komunální odpad 210.000,-Kč
Příjem z odpadu EKO-KOM 18.740,-Kč
Správní poplatky 5.000,-Kč
Půjčky 578,-Kč
Nájem z pozemků ZVD+zahrádky 17.678,-Kč
Příjmy z nájmu bytů Kotouň+2Os 251.472,-Kč
Příjem Chráněné bydlení. 120.636,-Kč
Příjem z prodeje plynovodu 1.000.000,-Kč
Popl. z parkování na VP. 2.600,-Kč
Příjmy z pronájmu hospoda 14.400,-Kč
Příjmy z prodeje plynu 26.000,-Kč
Příjmy z pronájmu garáže 3.600,-Kč
Pronájem s pronájmu – internet 4.000,-Kč
Splátky pohledávek 62090,60,-Kč
Celkem příjmy 6636796,60-Kč

 

Výdaje:  
Lesní hospodářství 700.000,-Kč
Místní komunikace 150.000,-Kč
Chodník v Oselcích 262 090,60-Kč
Dopravní obslužnost 14.320,-Kč
Pitná voda 180.000,-Kč
ČOV 150.000,-Kč
Plány na ČOV K+NV. 150.000,-Kč
Základní školy 107.000,-Kč
Knihovna kronika 20.000,-Kč
Dokončení hřiště v Kotouni 70.000,-Kč
Veřejné osvětlení 75.000,-Kč
Komunální odpad 210.000,-Kč
Hasiči 30.000,-Kč
Zastupitelstvo 565.000,-Kč
Vnitřní správa 1.550.000,-Kč
Zdravotní středisko 90.000,-Kč
Chráněné bydlení 86.000,-Kč
Hospoda Oselce 651.693,-Kč
Místní komun. Kotouň-Řes. 651.693,-Kč
Jistiny - splátky úvěru 255.000,-Kč
Úroky z úvěru 99.000,-Kč
Pohřebnictví 15.000,-Kč
Platby daní za OÚ 375.000,-Kč
Rozhlas bezdrátový 40.000,-Kč
Věcné dary, pohoštění, S.důch 30.000,-Kč
Mikroregiony 10.000,-Kč
Bytové hospodářství 10.000,-Kč
Péče o vzhled obcí 70.000,-Kč
Poplatky peněžním ústavům 20.000,-Kč
Celkem výdaje 6636796,60-Kč

 

Zveřejněno: 11.2.2008