Rozpočet 2009

Rozpočet obce Oselce na rok 2009.

Příjmy:  
Daně fyzických osob 848.000,-Kč
Daně právnických osob 940.000,-Kč
Daň z přijmu práv.os.za obec 300.000,-Kč
Daň z přidané hodnoty 1.350.000,-Kč
Poplatek za zneč.ovzduší 1.500,-Kč
Poplatek ze psů 5.600,-Kč
Daň z nemovitosti 246.000,-Kč
Dotace OÚ 8.900,-Kč
Lesní hospodářství 924.000,-Kč
Pitná voda 170.000,-Kč
Nájem z rybníků 5.500,-Kč
ČOV 149.000,-Kč
Hroby 1.000,-Kč
Příjmy z prodeje pozemku 20.000,-Kč
Pronájem pozemků Oskar 91.500,-Kč
Úroky 30.500,-Kč
Zdravotní středisko 39.600,-Kč
Komunální odpad 213.000,-Kč
Příjem z odpadu EKO-KOM 10.000,-Kč
Správní poplatky 6.300,-Kč
Nájem z pozemků ZVD+zahrádky 36.709,-Kč
Příjmy z nájmu bytů Kotouň+2Os 247.992,-Kč
Příjem Chráněné bydlení. 120.636,-Kč
Příjem z prodeje plynovodu 1.000.000,-Kč
Reklama 4.000,-Kč
Příjmy z nájmu hospoda 30.000,-Kč
Příjmy z nájmu SEFIMOTA 55.000,-Kč
Příjmy z prodeje plynu 28.000,-Kč
Příjmy z pronájmu garáže 3.600,-Kč
Splátky pohledávek 656.688,50Kč
Pronájem s pronájmu – internet 4.000,-Kč
Celkem příjmy 7.547.025,50 Kč

 

Výdaje:  
Lesní hospodářství 700.000,-Kč
Místní komunikace + les 450.000,-Kč
Chodník v Oselcích 300.000,-Kč
Dopravní obslužnost 14.560,-Kč
Pitná voda 180.000,-Kč
ČOV Oselce 150.000,-Kč
Plány na ČOV K+NV. 600.000,-Kč
Základní školy 81.040,-Kč
Knihovna kronika 20.000,-Kč
Veřejné osvětlení 85.000,-Kč
Komunální odpad 213.000,-Kč
Hasiči 30.000,-Kč
Zastupitelstvo 665.000,-Kč
Vrácení peněz z voleb 5.459,-Kč
Vnitřní správa 4.340.000,-Kč
Zdravotní středisko 110.000,-Kč
Chráněné bydlení 100.000,-Kč
Jistiny - splátky úvěru 455.000,-Kč
Úroky z úvěru 145.000,-Kč
Pohřebnictví 15.000,-Kč
Platby daní za OÚ 300.000,-Kč
Rozhlas bezdrátový 10.000,-Kč
Věcné dary, pohoštění, S.důch 30.000,-Kč
Mikroregiony 10.000,-Kč
Bytové hospodářství 15.000,-Kč
Péče o vzhled obcí 100.000,-Kč
ÚP + komunální služby 190.000,-Kč
Sociální služby-dům důch. 77.940,-Kč
Poplatky peněžním ústavům 20.000,-Kč
Celkem výdaje 9.411.999,-Kč

 

Zveřejněno: 21.1.2009