Rozpočet 2010

Rozpočet obce Oselce na rok 2010.

Příjmy:  
Daně fyzických osob 810.000,-Kč
Daně právnických osob 699.000,-Kč
Daň z přijmu práv.os.za obec 300.000,-Kč
Daň z přidané hodnoty 1.390.000,-Kč
Poplatek za zneč.ovzduší 1.500,-Kč
Poplatek ze psů 5.500,-Kč
Daň z nemovitosti 280.000,-Kč
Dotace OÚ 8.367,-Kč
Lesní hospodářství 1.360.000,-Kč
Pitná voda 150.000,-Kč
Nájem z rybníků 5.500,-Kč
ČOV 149.000,-Kč
Hroby 5.000,-Kč
Příjmy z prodeje pozemku 5.000,-Kč
Pronájem pozemků Oskar 73.328,-Kč
Úroky 26.000,-Kč
Zdravotní středisko 39.900,-Kč
Komunální odpad 210.000,-Kč
Příjem z odpadu EKO-KOM 17.000,-Kč
Správní poplatky 3.300,-Kč
Nájem z pozemků ZVD+zahrádky 38.000,-Kč
Příjmy z nájmu bytů Kotouň+2Os 253.775,-Kč
Příjem Chráněné bydlení. 120.636,-Kč
Příjem z prodeje plynovodu 1.000.000,-Kč
Reklama 6.000,-Kč
Příjmy z nájmu hospoda 35.000,-Kč
Příjmy z prodeje plynu 33.000,-Kč
Příjmy z pronájmu garáže 4.320,-Kč
Splátky pohledávek 656.688,-Kč
Příjmy z prodeje 2.400,-Kč
Celkem příjmy 7.688.214 Kč

 

Výdaje:  
Lesní hospodářství 600.000,-Kč
Místní komunikace 100.000,-Kč
Dopravní obslužnost 15.120,-Kč
Pitná voda 180.000,-Kč
ČOV Oselce 150.000,-Kč
ČOV Nová Ves 1.900.000,-Kč
Plány na ČOV Kotouň. 50.000,-Kč
Základní školy 150.000,-Kč
Knihovna kronika 20.000,-Kč
Veřejné osvětlení 90.000,-Kč
Komunální odpad 220.000,-Kč
Hasiči 30.000,-Kč
Zastupitelstvo 650.000,-Kč
Vrácení peněz z voleb 98,-Kč
Vnitřní správa 2.520.000,-Kč
Zdravotní středisko 100.000,-Kč
Chráněné bydlení 100.000,-Kč
Úroky z úvěru 160.000,-Kč
Pohřebnictví 25.000,-Kč
Platby daní za OÚ 300.000,-Kč
Rozhlas bezdrátový 5.000,-Kč
Věcné dary, pohoštění, S.důch 50.000,-Kč
Mikroregiony 10.000,-Kč
Bytové hospodářství 15.000,-Kč
Péče o vzhled obcí 120.000,-Kč
Úřad práce 80.000,-Kč
Sociální služby-dům důch. 50.000,-Kč
Poplatky peněžním ústavům 20.000,-Kč
Dotace prodejna NV 3.000,-Kč
Dotace sportovní akce 10.000,-Kč
Nákup pozemků 51.360,-Kč
  7.774.578,-Kč
Jistiny - splátka úvěru 595.000,-Kč
Celkem výdaje 8.369.578,-Kč

Rozdíl bude uhrazen z účtu obce Oselce

 

Zveřejněno: 24.2.2010