Rozpočet 2011

Rozpočet obce Oselce na rok 2011.

Příjmy:  
Daně fyzických osob 940.000,-Kč
Daně právnických osob 640.000,-Kč
Daň z přijmu práv.os.za obec 194.000,-Kč
Daň z přidané hodnoty 1.350.000,-Kč
Poplatek ze psů 4000,-Kč
Daň z nemovitosti 480.000,-Kč
Dotace na výkon státní správy 70.500,-Kč
Lesní hospodářství+pohledávky 1.413.753,-Kč
Pitná voda 210.000,-Kč
Nájem z rybníků 5.500,-Kč
ČOV Oselce 160.000,-Kč
ČOV Nová Ves + poplatky 53.000,-Kč
Hroby 2.000,-Kč
Příjmy z prodeje pozemku 5.000,-Kč
Úroky 13.000,-Kč
Zdravotní středisko 39.600,-Kč
Komunální odpad 192.000,-Kč
Správní poplatky 3.800,-Kč
Nájem z poz. ZVD+zahrádky + Oskar 183.000,-Kč
Příjmy z nájmu bytů Kotouň+2Os 308.721,-Kč
Příjem Chráněné bydlení - nájem+služby 128.480,-Kč
Příjem z prodeje plynovodu 380.000,-Kč
Reklama 4.000,-Kč
Příjmy z nájmu hospoda 35.000,-Kč
Příjmy z pronájmu garáže 4.320,-Kč
Příjmy z prodeje 2.400,-Kč
Celkem příjmy 6.822.034 Kč

 

Výdaje:  
Lesní hospodářství 500.000,-Kč
Místní komunikace + silnice 100.000,-Kč
Dopravní obslužnost 14.080,-Kč
Pitná voda 210.000,-Kč
ČOV Oselce 160.000,-Kč
ČOV Nová Ves 30.000,-Kč
Plány na ČOV Kotouň. 250.000,-Kč
Základní školy 150.000,-Kč
Knihovna kronika 20.000,-Kč
Veřejné osvětlení 90.000,-Kč
Komunální odpad 220.000,-Kč
Vráceno z voleb 15.954,-Kč
Hasiči 30.000,-Kč
Zastupitelstvo 650.000,-Kč
Místní správa 2.735.000,-Kč
Zdravotní středisko 100.000,-Kč
Chráněné bydlení 50.000,-Kč
Úroky z úvěru 281.000,-Kč
Pohřebnictví 25.000,-Kč
Platby daní za OÚ 194.000,-Kč
Rozhlas bezdrátový 5.000,-Kč
Věcné dary, pohoštění, S.důch 50.000,-Kč
Mikroregiony 10.000,-Kč
Bytové hospodářství 15.000,-Kč
Péče o vzhled obcí 100.000,-Kč
Úřad práce 80.000,-Kč
Sociální služby-dům důch. 30.000,-Kč
Poplatky peněžním ústavům 20.000,-Kč
Dotace prodejna NV 3.000,-Kč
Dotace sportovní akce 10.000,-Kč
Nákup pozemků 100.000,-Kč
  6.247.034,-Kč
Jistiny - splátka úvěru 575.000,-Kč
Celkem výdaje 6.822.034,-Kč

 

Zveřejněno: 25.2.2011