Setkání u příležitosti dokončení ČOV v Nové Vsi

Slavnostní setkání u příležitosti dokončení čističky odpadních vod a kanalizace v obci Nová Ves uspořádal Obecní úřad Oselce v nově zrekonstruovaném sále Kulturně-společenského centra v Oselcích.

Úvodem seznámil starosta Oselec Miloslav Cikán přítomné s historií výstavby a provozními podmínkami ČOV. Přípravné práce na projektu kanalizace a ČOV v Nové Vsi začaly v roce 2007. Po vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení začala na jaře 2009 samotná realizace projektu. Bylo položeno 842 m potrubí a postaveno 27 kanalizačních šachet. Celkem bylo investováno 5 mil. korun, z toho 3,1 mil. korun poskytl KÚ Plzeňského kraje formou dotace. "Jsme velmi rádi, že se nám podařilo tento projekt uskutečnit. Vždyť plnohodnotnou kanalizaci s ČOV v tak malé vsi budete jen velmi těžko v kraji hledat", říká starosta.
Slavnosti se zúčastnili téměř všichni obyvatelé Nové Vsi. Úsměvný dárek - roli toaletního papíru - jim předal starosta Miloslav Cikán spolu s místostarostou ing.Václavem Bumbičkou. Závěrem vystoupil soubor Mladinečka z Nové Vsi s připraveným programem.