Socha sv. Donáta

Pískovcová socha sv.Donáta pochází z 18.století ze umělecké dílny jako socha sv.Jana Nepomuckého.

Jedná se o typickou pozdně barokní práci. Světec je v klasickém postoji a úboru, spočívá na mohutném čtyřbokém soklu s profilovanou římsou. 


Autor fotografií: Václav Blovský