Socha sv. Jana Nepomuckého

Pískovcová socha pochází z 18.století ze zatím nezjištěné umělecké dílny.

Jedná se o typickou pozdně barokní práci. Světec je v klasickém postoji a úboru, spočívá na mohutném čtyřbokém soklu s profilovanou římsou. 


Autor fotografií: Václav Blovský