Stavění máje na návsi v Oselcích 2014

Tradičně staví máj místní hasiči a letos tomu nebylo jinak.

Nejdříve se postavil velký stanu a lavičky. Občerstvení pana Formana bylo vedle a hasiči jeli pro máj. Po přivezení, oloupání a naplátování krásného vršku s ozdobeným věncem nastalo stavění. Mnoho let je zabetonovaný držák máje. Statní muži zvednou máj na traktor Z 50 S, který pomalu couvá a máj se zvedá. Nakonec se upevní velkými třmeny k držáku máje. Je to obřad a musí se dát velký pozor, aby nebyl žádný úraz. Potom pozval starosta hasičů p. Ledrbuch všechny pracovníky na jedno pivo. Mladší hasiči nařezali dřevo na táborák a uklidila se technika. Hlavní úkol bylo máj do rána hlídat, což se povedlo.