Tříkrálová sbírka 2014

4. a 5.1.2014 Oblastní charita Horaţďovice uskutečnila v sobotu od 9 do 14.30 hod. Tříkrálovou sbírku.

Oblastní charita Horaţďovice uskutečnila v sobotu od 9 do 14.30 hod. Tříkrálovou sbírku 2014 v obci Kotouň včetně přilehlých samot, v Nové Vsi a v Černicích, a v neděli 5. ledna od 9 do 1.30 hod. v Oselcích. Děti z dětského domova v Oselcích, které tuto sbírku provedly, se strejdou a tetou navštívily rodinné domy a zazpívaly koledy. Počasí bylo na leden dobré a děti dostaly i cukrovinky. Za všechno poděkovaly a tím pomáhají lidem, kteří se bez pomoci jiných neobejdou. Celkem se v našich obcích vybralo 11.124,-Kč.

Za Vaši ochotu a sebemenší finanční dar děkujeme!!!