Usnesení z 10.11.2010

Usnesení z ustavujícího zasedání nově zvoleného zastupitelstva obce Oselce, které se konalo ve středu 10.11.2010 v obecní hospodě v Oselcích

Začátek: 18:00 hodin
Konec: 18.30 hodin
Přítomno: 9 zastupitelů 38 občanu

ZO schvaluje:

 • Ověřovatele zápisu: Václav Houlík, Václav Panuška 7. hlasy 2 hlasy se zdržely hlasováni
 • Program veřejného zasedaní 9. hlasy
 • Volební a mandátní komisi Božena Raškova, Marek Jiří a Zdenek Dovin 9. hlasy
 • Návrhovou komisi: Ing. Václav Bumhička, Jiří Strnad a Eva Pružincova 7 hlasy. 2.hlasy se zdrželv hlasováni
 • Veřejnou volbu surosty a mistostarosty 9. hlasv
 • Uvolněného starostu 9. hlasy. 1. hlas se zdržel hlasováni
 • Volba slarosty: Miloslav Cikán 8. hlasy. 1. hlas se zdržel hlasovaní
 • Počet místostarostu navrženi 2. místostarostové - 9. hlasy
  1. místostarosta Ing. Václav Uumbička 8. hlasy. 1. hlas se zdržel hlasováni
  2. místostarosta Václav Houlík 8. hlasy. 1. hlas se zdržel hlasováni
 • Počet členu kontrolního výboru návrh byl na 3. členy 9.hlasy
 • Počet členu finančního výboru návrh byl na 3. členy 9.hlasy
 • Finanční výbor: Pavel Kadič, Jiří Strnad a Pavel Fedák 6 hlasv. 3 hlasy se zdržely hlasování
 • Předsedou finančního výboru byl zvolen Pavel Kadič 8. hlasy. 1 hlas se zdržel hlasování
 • Kontrolní výbor: Jiří Jirka, Václav Panuška a Pavel Pechr 6. hlasy. 3 hlasy se zdržely hlasování
 • Předsedou kontrolního výboru byl zvolen Jiří Jirka 8. hlasy. 1 hlas se zdržel hlasováni
 • Měsíční odměnu členu zastupitelstva
  Místostarosta 2 000.00 Kč 7 hlasv. 2 hlasv se zdržely hlasování
  Předseda finančního a kontrolního výboru 700.00 Kč 8 hlasy. 1 hlas se zdržel hlasováni
  Člen zastupitelstva 350.00 Kč 9. hlasy
 • Návrh usnesení 9. hlasy

ZO bere na vědomí:

 • Zupisovalelka Eva Pružincová
 • Slib nových členu zastupitelstva
 • Kontrolu platnosti osvědčeni nových zastupitelů

Podepsáni:
Starosta obce: Miloslav Cikán
Místostarosta: Ing.Václav Bumbička
Ověřovatelé zápisu: Václav Houlík, Václav Panuška

Zveřejněno: 10.11.2010