Usnesení z 12.3.2010

Usnesení z 1. veřejného zasedání zastupitelstva obce Oselec, které se konalo v pátek 12.3.2010 v hasičské zbrojnici v Oselcích

ZO bere na vědomí:

 • Úkoly z minulého veřejného zasedání
 • Návrh úkolů pro rok 2010
 • Připomínky z diskuse

ZO Schvaluje:

 • Program veřejného zasedáni - 8. hlasy
 • Návrhovou komisi: Jára Petr a Zoubek Václav - 6. hlasy
 • Ověřovatele zápisu: Jiří Jirka a Roman Koblasa - 6. hlasy a zapisovatel Ing. Václav Bumbička
 • Rozpočet obce Oselce na rok 2010 - 8. hlasy
 • Pronájem plochy na štítu bývalého kina (Oselce č.p.7) firmě DECKART - 4 OOO.OO Kč/rok a firmě UNIBRICK za 4 000.00 Kč/rok - 8. hlasy
 • Výsledek hospodaření Svazku obcí okresu Plzeň jih pro odpadové hospodářství - Štenovice za rok 2009 - 8. hlasy
 • Pronájem pozemku ZVD Oselce č.p. 618/3 v k.ú. Oselce - 7,6 ha se pronajímá s výpovědní dobou - jeden rok a ostatní pozemky s výpovědní dobou 5. let - 8. hlasy
 • Příspěvek pro pana Houdka ( pojízdná prodejna - Nová Ves) na rok 2010 ve výši 3 000,-Kč - 8. hlasy
 • Pokračování projektové dokumentace na kanalizaci v Kotouni - 8. hlasy
 • Schválení návrhu smlouvy věcného břemene na vedení podzemního kabele firmou ČEZ po pozemcích obce v části Nové Vsi (chalupy) - schváleno 7. hlasy. 1. hlas byl proti.
 • Pronájem sálu ve Spolkovém zařízení v Oselcích panu J.K. na velikonoční zábavu za úplatu 1 000.00 Kč - 8. hlasy
 • Návrh usnesení - 8. hlasv

ZO neschvaluje:

 • Pronájem střechy Spolkového zařízení v Oselcích firmě SOLAR X s.r.o. - 8. hlasy

ZO se ukládá:

 •  

Podepsáni:
Starosta obce: Miloslav Cikán
Místostarosta: Ing.Václav Bumbička
Ověřovatelé zápisu: Jiří Jirka a Roman Koblasa

Zveřejněno: 12.3.2010