Usnesení z 15.12.2005

Usnesení z šestého veřejného zasedání zastupitelstva obce Oselce konaného ve čtvrtek dne 15.12.2005 v hasičské zbrojnici v Oselcích.

Přítomno:
7 členů zastupitelstva z celkového počtu 9 členů
Pan Reindl Pavel a paní Vlachová Olga - omluveni
17 občanů

ZO bere na vědomí:

 • Seznámení s jízdním řádem ČSD a ČSAD
 • Projednání nabídky Geografického informačního systému MISYS

ZO Schvaluje:

 • Prodej pozemku 967/7 vk.ú. Oselce panu (***). Schváleno 6 hlasy pro.
 • Prodej pozemku 316/15 v k.ú. Kotouň (***). Schváleno 6 hlasy pro.
 • Pozastavení směny pozemku vk.ú. Oselce 972/6 o výměře 5 m2 za 6 m2 pozemku 137/4 vk.ú. Oselce ( pod vodárnou) (***). Schváleno 7 hlasy pro.
 • Objednání programu MISYS - Geografický informační systém. Schváleno 7 hlasy pro.
 • Změny rozpočtu za rok 2005. Schváleno 7 hlasy pro.
 • Vybudování bezdrátového rozhlasu za částku 220 000,- Kč ( první fáze). Schváleno 7 hlasy pro.
 • V případě potřeby v domově „ Chráněného bydlení " domluvit pečovatelku z Horažďovic. Schváleno 7 hlasy pro.
 • Zaplatit 6 667,-- Kč ročně zdravotní sestru v Nepomuku na výkon lékařské služby první pomoci v roce 2006 . Schváleno 6 hlasy pro, 1 hlas proti.
 • Finanční komise: Vlachová Olga - předseda, členové Zoubek Václav a Reindl Pavel
  Kontrolní komise: Koblasa Roman - předseda, členové Panuška Václav a Rašková Božena
  Stavební komise: Jiří Jirka - předseda, členové Eva Pružincová a Cikán Miloslav
  Schváleno 6 hlasy pro, jeden hlas se zdržel hlasování.
 • Smlouvu o školm docházce 4. žáků do Základní školy v Horažďovicích. Schváleno 7 hlasy pro.
 • Za odvoz TKO pro rok 2006 budou občané platit stejnou částku jako v roce 2005, to je 400,00 Kč na osobu a rekreační budovu. Schváleno 7 hlasy pro.

ZO neschvaluje:

 • -

ZO se ukládá:

 • -

Podepsáni:
Starosta obce: Miloslav Cikán

Zveřejněno: 15.12.2005