Usnesení z 15.12.2010

Usnesení z I. veřejného zasedání obce Oselce, které se konalo ve středu 15.12.2010 v obecní hospodě v Oselcích.

Začátek: 18:00 hodin
Konec: 19:35 hodin
Přítomno: 7 zastupitelů, od 18:25 přítomno 8 zastupitelů, 14 občanů

ZO schvaluje:

 • Ověřovatele zápisu: Václav Panuška a Ing.Václav Bumbička 5 hlasy. 2. hlasy se zdržely hlasování
 • Návrhová komise: Jiří Strnad a Pavel Fedák 5. hlasy. 2. hlasy se zdržely hlasováni
 • Program veřejného zasedáni - 8. hlasy
 • Koupi pozemku od Ing. DH:
  č. parcely 403 v k.ú. Nová Ves - 6 726.00 m2 za 14.00 Kč/m2 - 94 164.00 Kč
  č. parcely 405 v k.ú. Nová Ves - 90 m2 za 7.00 Kč m2 = 630.00 Kč
  č. parcely 406/6 v k.ú. Nová Ves - 183 m2 za 10 Kč m 1 830.00 Kč
  Odsouhlaseno 7. hlasy
 • Pronájem pozemku č. parcely 1020 v k.ú. Oselce o výměře 667 m2 a kancelář, včetně soc. zařízení v objektu Oselce 7 za 20 000.00 Kč měsíc od 1.1.2011 do 31.12.2011 7. hlasy
 • Krátkodohv pronájem sálu v obecni hospodě:
  - letní pronájem 1000.00 Kč
  - zimní pronájem - 1500.00 Kč ( s topením)
  místní složky maji bezplatný pronájem
  občané s TP a sponzoři letni pronájem 500.00 Kč, zimní pronájem 1 000.00 Kč ( s topením)
  Všechny ceny jsou včetně DPH 8. hlasy
 • Rozpočtové provizorium na rok 2011 - 8. hlasv
 • Změny rozpočtu - viz příloha - 8. hlasy
 • Pověřeni starosty obce pro rozpočtové změny na straně příjmové neomezeně a na straně výdajové do výše 200 000 Kč v paragrafu v rámci měsíčních rozpočtových změn - 7. hlasy. 1 hlas se zdržel hlasování
 • Dopis manželům Š. ohledně pozastavení územního rozhodnuti ČOV Kotouň 8. hlasy
 • Veřejnoprávní smlouvu s Kasejovicemi (evidence obyvatel) prodloužit na 2. rokv do 31.12.2012 8. hlasy
 • Koupi sněhové frézy - 7. hlasy. 1. hlas se zdržel hlasování
 • Návrh usneseni - 8. hlasy

ZO bere na vědomí:

 • Zupisovalelka Eva Pružincová
 • Možnosti čerpání dotací
 • Informaci o kanalizaci v Kotouni

Podepsáni:
Starosta obce: Miloslav Cikán
Místostarosta: Ing.Václav Bumbička
Ověřovatelé zápisu: Václav Panuška a Ing.Václav Bumbička

Zveřejněno: 15.12.2010