Usnesení z 15.6.2007

Usnesení z třetího veřejného zasedání zastupitelstva obce, které se konalo v pátek dne 15.6.2007 v hospodě v Oselcích.

Přítomno:
8 členů zastupitelstva, Jára Petr omluven
17 občanů

Zapisovatelka: Eva Pružincová
Ověřovatelé zápisu: Zoubek Václav, Bláha Petr

ZO bere na vědomí:

 • Zapisovatelka Eva Pružincová
 • Úkoly z minulého veřejného zasedání:
  - uvolnění cesty lesem na Kotouň – odstraněno ( Martin Škyrta, Václav Panuška)
  - vtékání vody přes cestu u pana Pavelce – nebyly zjištěna žádná závada
  - oprava kapličky u Řesanic – bude opravena v roce 2007
  - označení křižovatek v obcích Oselce, Kotouň a Nová Ves – zpracován pasport pro všechny vsi, chybějící značky budou osazeny
  - prořezání křovin při cestě na Draha v Kotouni – poseká se tráva a jasany se prořežou
  - uzávěr vody v Kotouni na Drahách - bude vybudován podzemní ventil před první zahradou
  - ulička v Kotouni na Drahách u pana Kaisera – bude konzultováno s panem Kaiserem
 • Informace o soutěži v Kasejovicích
 • Různé:
  - bezdrátový rozhlas
  - turnaj Oselecké štěně
  - letecký den
  - dovolená lékařky MUDr. Tančousové a MUDr. Sporkové

ZO Schvaluje:

 • Program schůze 7. hlasy
 • Návrhovou komisi: Houlík Václav, Koblasa Roman, Pružincová Eva 8. hlasy
 • Ověřovatelé zápisu: Zoubek Václav, Bláha Petr 6. hlasy
 • Zápis do kroniky za rok 2006 – 8. hlasy.
 • Prodej plynárenského zařízení dle návrhu smlouvy č. 39/07/KS v částce 510 000,00 Kč 8. hlasy.
 • Obsazení bytů v Oselcích 88:
  Paní (***) - byt 1 + KK
  Manželé (***) – byt 2 + KK
  Schváleno 8. hlasy
 • Návrh usnesení 9. hlasy

ZO neschvaluje:

 • Dovybavení víceúčelového hřiště v Oselcích: houpačka váha 300 cm dl., dvouhoupačka řetězová š. 300 cm

ZO se ukládá:

 • Znovu zažádat Město Kasejovice o opravu cesty z Oselec na Řesanice
 • Nahlásit na Krajský úřad stav vozovek před objížďkou a po.

Podepsáni:
Starosta obce: Miloslav Cikán
Místostarosta: Ing.Václav Bumbička
Ověřovatelé zápisu: Zoubek Václav, Bláha Petr

Zveřejněno: 15.6.2007