Usnesení z 16.12.2011

Usnesení z 6. veřejného zasedání obce Oselce, které se konalo v pátek 16.12.2011 v obecní hospodě v Oselcích

ZO bere na vědomí:

 • Zapisovatel Ing.Václav Bumbička
 • Návrh rozpočtu obce Oselce na rok 2012
 • Informace o průběhu dokončení lesních cest
 • Informace o doplnění herních prvků na víceúčelovém hřišti v Oselcích
 • ČOV a kanalizace Kotouň - stavební povolení, stížnost
 • Informace o činnosti OÚ při opravách a údržbách v obcích

ZO schvaluje:

 • Program veřejného zasedání - 7. hlasy
 • Návrhová komise : Pavel Pechr, Pavel Fedák- 5. hlasy
 • Ověřovatele zápisu : Jiří Jirka, Václav Houlík - 5. hlasy
 • Bezplatný převod pozemků Plzeňskému kraji, které byly v rámci realizace stavby "Silnice III.třídy Oselce - Chanovice"- 6. hlasy
 • Pronájem rybníčka v Kotouni na Drahác na pozemku par.č.316/1 - 6. hlasy
 • Rozpočet obce Oselce na rok 2012 - 7. hlasy
 • Třetí změnu rozpočtu obce Oselce- 7. hlasy
 • Vypouštění rybníku Sládkovský do 20.listopadu, pokud se nájemci nedomluví jinak - 7.hlasy
 • Návrh usnesení - 7. hlasy

ZO neschvaluje:

 •  

ZO se ukládá:

 •  

Podepsáni:
Starosta obce: Miloslav Cikán
Místostarosta: Ing.Václav Bumbička
Ověřovatelé zápisu: Jiří Jirka, Václav Houlík

Zveřejněno: 16.12.2011